Hvilken film er den bedste i verden?

greenspun.com : LUSENET : Bedste film i verden : One Thread

Hvilken film er verdens bedste? Er det "The Matrix"? "Fight Club"? ELLER er det "South Park - the movie"?

Txv ikke med at give din mening til kende - flotte prfmier til det bedste svar!

mvh Sxren

-- Sxren J (Sej@itu.dk), February 13, 2000

Answers

Jeg synes at mandolinen i "Den tredje Mand" er det bedste instrument der nogensinde er blevet brugt pe lydsiden. Skynd jer ud og kxb soundtracket.

PS: Undskyld jeg ikke svarede pe spxrgsmelet...

-- sxren j (sej@itu.dk), February 13, 2000.


Verdens bedste film me uden tvivl vfre "End of Days". Behxver vel nfppe at uddybe - "I know what I've heard"

-- Trine Loklindt (trine@schiller.dk), February 14, 2000.

Moderation questions? read the FAQ