Hvad kan jeg blive?

greenspun.com : LUSENET : webdesign : One Thread

Kfre Trine!

Hvad skal jeg gxre, ner jeg gerne vil vfre en smar webdesigner? Jeg har hxrt om noget der hedder ITU, men hvad er det egentligt for et sted?

hilsner fra Mette

-- Mette Tandrup Hansen (tandrup007@itu.dk), February 13, 2000


Moderation questions? read the FAQ