Et navn skal jo jenta ha

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei igjen

Det er en knapp xverst i hxyre hjxrne, den ser ut som et kryss (tror jeg) hvis du klikker pe den blir du kvitt meg. Dere tror vel at jeg er ei riktig skravlekjerring som sladrer om alt og alle. Dette med navn er jo ei lang regle, for ikke e si et langt lerret e bleike. Selv er 1,86 og hadde sikkert stett i fxrste rekke i enhver SS-avdeling pga mitt ariske utseende og stxrrelse. Men hvordan i hule ... kler, oppfxrer og ter ei se stor dame seg? De fleste jeg kjenner er under 1.75 og vel, det er vi jo vant til. Se store kvinner mener jeg. Men slike som meg vises jo i terrenget, og sfrlig ner jeg retter ryggen, og stikker fram brystene, da vises jeg iallefall. Slik fxles det for meg. Derfor tenkte jeg at for at det hele skal fungere burde jeg legge opp til en mer "myndig" stil. Og da tenkte jeg litt lenger og fant at jeg burde tenke litt pe navn som ogse sto i stil. Regina f.eks. Fylkesmannen godtar sikkert at jeg skifter fra Anne-Randi Berntsen til Regina Berntsen, sfrlig siden han ikke har Anne-Randi registrert fra fxr? Jeg liker en kjxlig, elegant stil, men Regina blir kanskje for mye av det gode, selv om jeg liker det. Har dere noen synspunkter? Klem og senn Anne-Randi:-))

-- Anne-Randi (harikke@email.no), February 10, 2000


Moderation questions? read the FAQ