Hvorledes...?

greenspun.com : LUSENET : Vikings & National TV : One Thread

Hvorledes forholder det sig med DR og vikinger?

-- Mik (mik@itu.dk), February 10, 2000

Answers

Det gxr det ikke

-- ans (viking@tv2.dk), February 10, 2000.

Moderation questions? read the FAQ