What is your favorite editor

greenspun.com : LUSENET : Hagel Portal : One Thread

I tend to like Emacs myself

-- dff (ee@dd.fg), February 10, 2000

Answers

I HATE EMACS ALL PEOPLE USING EMACS MUST DIE DIE DIE DIED IDIEIEIDIEIDEIDIDIDIDIREIEIDEID AND BE SENDT TO HEEELLELELELELELELELLLLLLLL

HAT HATE HATE HATE

-- jjfj (hdh@jjd.dkj), February 10, 2000.


Emacs is *the* best editor around!

-- Martin Elsman (mael@it.edu), February 11, 2000.

Hvad betyder editor? Jeg har set det mange steder og kan ikke rigtig se logikken... Skal vi ikke hellere snakke om noget andet? Kan I ogse godt lide fblegerxd?

-- sxren j (sej@itu.dk), February 24, 2000.

Moderation questions? read the FAQ