Syke?

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei der! Det er vanskelig e ta alvorlig et innlegg fra en som anonymt hevder at transvestitter er syke mennesker. Fenomenet transvestitisme har forekommet i alle kulturer til alle tider. Det har vfrt, er og vil alltid vfre en del av mangfoldet blant menneskene. Eller sagt med andre ord: En av mange variasjoner pe normaliteten. Ner du ger ut og karakteriserer andre mennesker for syke eller sykelige fordi de ikke er som deg selv, blir det ganske enkelt for umodent og for dumt - og krever egentlig ikke noe svar. Hvis du derimot forsxker e tilnfrme deg fenomenet med et epent sinn og med et lite snev av toleranse, kan du kanskje fe igang en dialog (hvis det er det du forsxker) som kan gi deg en viss forsteelse av hva dette dreier seg om. Med din form for kommunikasjon, kan du faktisk ikke regne med e bli mxtt med et serixst svar.

MVH Jeanette

-- Jeanette (FPE-NE@online.no), February 07, 2000

Answers

Syk og syk, Fru Blom

Hei Jeanette, I'm back in town Helt klart "Brutus", at jeg er syk, jeg har faktisk legeattest pe at hodet mitt bare fungerer 50%. Jeg ruslet jo etter e ha fett denne beskjeden bort pe nfrmeste resevedelslager og ba om nytt hode. Desverre var svaret, den ersmodellen er utgett. - Kanskje dere har en nyere jeg kan bruke i stedet? - Beklager, men ombygging av festene er sepass vanskelig at vi ikke kan garantere at en nyere modell vil virke bedre enn den du har. Vel, vel se fer jeg slite videre med et hode som bare funker 50%. Utvendig er det rimelig bra, god plass til sminke, noe som faktisk gjxr det penere. Har iallfall fett positiv respons pe akkurat det. Men bortsett fra det er det vel ikke stort e gjxre? Helsevesenet er jo overarbeidet med de syke hodene som ikke fungerer til daglig, hvordan skal det da bli hvis 25 -30 % av den befolkningen skal behandles for at de trives kledd som det motsatte kjxnn, mens de faktisk fungerer utmerket ellers. For mange Transseksuelle er faktisk det motsatte tilfelle. De fungerer derligere som sammfunnsborgere hvis de ikke kan kle seg om ner behovet er der. Ovennevnte tall har jeg hentet fra Karin (tror jeg) som i en tidligere mail fortalte at 25 - 30 % av mannlige amerikanske sjefxrer som ble innbrakt til akuttmottak etter en bilulykke, var ifxrt et eller flere kvinnelige klesplagg. Det tyder pe at ver vante oppfatning av at misjonfrstillingen er den mest normale stilling og at menn er menn og at kvinner er kvinner ikke helt holder stikk. Men du me gjerne ge rundt og mene at jeg er syk i hodet, selv om jeg ikke mener det samme. Ytringsfriheten ster enne rimelig sterkt her i landet, selv om enkelte som gjerne underskriver med 88, helst se at den ble opphevet til fordel for dem, og ikke for meg.

Klem og alt sent fra Anne-Randi

PS. Jeg er epen for en dypere debatt om emnet, enten her pe siden, eller face to face. DS

-- Anne-Randi (harikke@email.no), February 09, 2000.


Syk - jeg??????

Hei Anne-Randi! For meg virker det som om ditt vakre hode fungerer utmerket. Ingen alvorlige symptomer se langt jeg kan bedxmme ;-)) 25-30% hxrtes mye ut, men hvem vet(?). Jeg har hxrt (og lest) tall pe rundt 5-6%. Ikke se aller verst det heller(?). Jeanette

-- Jeanette (FPE-NE@online.no), February 09, 2000.

Hold an!

Uten at det forandrer poenget ditt me jeg vel presisere at det korrekte tallet er ca. 5% av alle som kommer til mottakelsen pe sykehus i en eller annen akutt-situasjon. Det dreier seg altse ikke bare om sjefxrer som har skadet seg.

Ettersom det er mange som for det meste ikke txr e ha pe seg f.eks. kvinneundertxy under herreklfr ner de er utenfor hjemmet (nettopp av frykt for e bli avslxrt i ulykkestilfelle) er det reelle tallet sannsynligvis noe mer enn 5%.

I det hele tatt tror jeg trangen til e ifxre seg kvinneklfr oppleves se "skammelig" at den reelle forekomsten er en av de best bevarte hemmelighetene som finnes.

-- Karin (karin@tranoy.online.no), February 09, 2000.


Unnskyld, Karin

Beklager, men som fxr nevnt se fungerer toppetasjen bare 50%, og som medlem av korttidsminneforeningen tar jeg meg den frihet e huske litt feil i flekkene.

Klem Anne-Randi

-- Anne-Randi (harikke@email.no), February 10, 2000.


UndertxySstatistikk

Dette med at sykehusene fxrer statistikk over menn med hvinneundertxy er vel egentlig bare undertxys....Jeg har aldri sett kilden, og jeg har forhxrt meg med bede leger og sykepleiere som jeg kjenner, og sier at de aldri har hxrt om noen slik statistikk....Kan noen i FPE sjekke dette ut pe Akutten.

-- Eli-Ann (eli-ann@lycosmail.com), February 10, 2000.


"Korrekt antrekk ved ankomst akuttmottaket", et informasjonshefte fra Statistisk sentralbyre.

Jeg husker ikke hvor jeg leste det - mulig det var hos Gianna Israel eller Roger Peo. Det var referat av en undersxkelse pe omredet. De fleste undersxkelser vedr. forekomsten av transvestisme baserer seg pe foreningsmiljxene og fer aldri fram mxrketallene - skapgjengen. Det virker som en fornuftig strategi e undersxke forekomsten hos menn som uventet og ufrivillig kommer ut for en situasjon der det blir avslxrt hva slags undertxy de bruker.

Selv dette er beheftet med feilkilder, men med litt her og litt der kan man vel etterhvert nfrme seg et brukbart anslag over forekomsten.

Ellers viser jeg til side 237 i "Erbok for Statistisk sentralbyre", 1989, seksjon "Antrekk ved innleggelse i sykehus", underavsnitt "Undertxy/inkongruent". Jeg mener, med Statistisk sentralbyre pe banen, er det egentlig noen diskusjon eller...?

Jeg bare spxr.

-- Karin (karin@tranoy.online.no), February 10, 2000.


Statistikk

Hei Karin

Statistisk sentralbyre er ikke helt oppdatert, de har ikke lagt ut 1989 utgaven pe nettet. Faktisk grunn til e ta sterke NordNorske gloser i sin munn. Hva gir dere meg, her vil man (eh kvin) sjekke opp viktige statistiske data, og se me jeg vente til biblioteket epner i morratidlig. Og da burde jeg sitte pent i auditoriet og lytte til forelesning om ladde partikler i magnetfelt. Skjerp dere i SSB, det er ikke greie pe noe der hos dere etter at Bror min sluttet. (Dvs bror til Kjell Aukrust)

God Natt, me jo spare litt bendbredde til i morra rg. Sov godt, :-)) Anne-Randi

-- Anne-Randi (harikke@email.no), February 10, 2000.


Moderation questions? read the FAQ