Syke?/Jeanette

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei pe deg..Ne tridde jeg at dette var et serixst innslag pe Internett,men det er tydelig at det ikke er det.Og mine tanker omkring det at dere transv. er syke i hodet bare bekrefter dette etter e ha lest ditt usaklige svar. Jeg tror dere kan vinne mye mer tilitt og respekt ved e vfre epne mot samfunnet og ikke svare folk pe denne meten. Jeg me fe lov e ha mine meninger om dere,og jeg luftet dem her.Mente ikke akkurat e bli mxtt med applaus,men kanskje litt mer saklighet?

-- Brutus (har@ikke.no), February 07, 2000

Answers

Saklighet?

"Brutus", du etterlyser saklighet og serixsitet? Jeg vet ikke hvordan du forventer ett saklig svar ner du spxr en gruppe mennesker om de er syke i hodet uten e underbygge det pe noen som helst mete.

De aller fleste vil jo oppfatte ett slikt spxrsmel som en fornfrmelese og svare deretter. Se om du xnsker mer saklige svar utover det Jeanette gav se bxr du nok omformulere spxrsmelet noe. Hvis ikke vil jo folk bare tro du er syk i hodet...

Tina

-- Tina (tinanor@hotmail.no), February 07, 2000.


Moderation questions? read the FAQ