Lopputyvstd...

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

MIND TAAS, HEI !

PITDISIKV LOPPUTYVHVN LIITTDD JOKU TYVSELOSTUS ??? Siis niiku selittdd mitd on tehnyt ja mitd on aatellu...ettd tietdisitte ja tajuisitte mikd on tarkoituksellista mikd ei ??? Hirveen vaikee keksid mitd ja milld kuvilla tekisi, kun on aivan vapaat kddet...jo alakoulussa inhosin vapaa-aiheita...olisi niin paljon kivempi kun olisi pienet rajat/vaatimukset/asetukset tyvn sisdllvn suhteen. Mutta ehkdpd tdmd tdstd joku pdivd syntyy, nyt on pikku kiireitd muidenkin tviden kanssa... Perddnkuulutan edelleen muita kurssilaisia keskusteluun !!!

-- Anonymous, February 02, 2000

Answers

Ei selostus pahitteeksikaan ole, mutta ei mitenkddn pakollinen. voin kylld antaa joitakin aiheitakin, jos halutaan.

-- Anonymous, February 03, 2000

Moderation questions? read the FAQ