Serverivaihdos

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Palvelu on toiminutkin, aina silloin tdllvin.... Sen verran silloin tdllvin kuitenkin, ettd yhteistyvkumppanimme Nikkemedia on vaihtanut kaapelinsa pddn toiseen emoyhtivvn. Toivoa on, ettd uusi palvelukauppias Otadata pitdd putiikkia pystyssd paremmalla menestykselld kuin edellinen.

Sivusto toimii parhaillaankin erinomaisesti. Sitd vaan ei kukaan lvydd, koska telehallintokeskuksen nimipalvelin pitdd pdivittdd muuttuneiden IP-numeroiden vuoksi - nimipalvelin ohjaa vield vanhaan suuntaan. Kestdd kuulemma viikon verran - ndin sdhkvisend ja tehokkaana aikana. Amerikassa se ottaisi kaiketi puolisen tuntia, mutta Suomen byrokratiahan tunnetusti periytyy tsaarin ajan Vendjdltd.

Jos joku haluaa virkistdd muistiaan ja vierailla visuaalisesti viehdttdvilld sivuillamme, niin naputtelemalla

http://195.163.188.146/IVAILU/photosho.htm

sinne pddsee. Osoite toimii, vaikka nimipalvelin olisikin ajastaan jdljessd.

Ettd semmoinen Internet-tekniikan oppituokio....

Sakari

-- Anonymous, February 01, 2000


Moderation questions? read the FAQ