Den "Virtuelle kvinne" - hva er det for noe?

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Jeg skjxnner ikke Karin's innlegg (og i den grad hun mener det hun skriver fer hun snakke for seg selv, eller undertegne innlegget med Sigmund Freud. Til saken: Det hun beskriver en en psykoseform som er kjennetegnet ved schizofreni (personlighetsspaltning) - altse en psykisk defekt. Hun sier NESTEN at vi transvesitter lider av vrangforestillinger (les:hallusinasjoner), dvs. at vi ikke riktig vet hvem vi er. Ordet "virtuell" betyr forresten omtrent det samme som "mulighet" eller "evne" - dvs. at noe er tilstede som en mulighet, men er bare ikke virksom i xyeblikket. Som menn har vi mulighet til e kle oss som kvinner, og i den grad vi gjxr det, se er det fordi vi fxler behag ved det. Vi liker e innta "kvinne-rollen" - vel vitende om at det er menn vi er. Ner en mann kler og ter seg som en kvinne, se er "han/hun" en hxyst virkelig transvesitt, ikke en soloseksuell mann som er blitt en virtuell kvinne. Jeg har snakket med noen hundre transvesitter, bede i virkeligheten og i den virtuelle verden (pe internett). Hvorom allting er: "Virtuelle kvinner" kryr av pe pornosidene pe internett. De eneste jeg tror er enige med Karins innlegg er mxrkemennene i indremisjonen. Jeg toer mine hender! Eli-Ann

-- Eli-Ann (eli-ann@lycosmail.com), January 30, 2000

Answers

Kvinnen i oss... hun er ikke virituell

Fxrst til det siste: som du kanskje har sett av noen andre innlegg se er det faktisk slik at det for mange er vanskelig e vfre transvestitt - og temaet var mxtetema pe siste weekendsamling i FPE. Vi sletter heller ingen inlegg her.

Tja - hva mener jeg se om saken - jeg er for det fxrste uenig i premissene. Vi skaper ikke kvinnen i oss - vi utforsker henne. For mitt vedkommende se tror jeg hun er stor del av den personligheten jeg fremster i som mann ogse... og i det ligger mye trygghet for meg.. tror at mannen og kvinnen er bare forskjelloge nyanser i den personen som er MEG. Jeg vil helst bare slippe e vfre den ene nyansen hele tiden - og det er det som er viktig for meg.

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), January 30, 2000.


Noen tanker..

Gjxr meg noen raske tanker og tenker pe de transene jeg har mxtt IRL i mitt liv. Langt pe vei de fleste (i alle fall de som har holdt pe en stund) kan passere ganske bra. Men det er heller ikke poenget. For meg er det nok at folk ikke peker pe meg og hvisker ner de tar samme tog som meg. Og hvorfor skulle jeg ikke synes at det er nok.

Jeg tror de fleste transer har en realistisk oppfattning av seg selv som kvinner og graden av passerbarhet. Hva vi bruker den til er en annen sak.

Kan du vise meg til fora for partnere av transer og hvor du faktisk har dette dette fra? Vil bare si en annen ting ogse - og det er at de fleste FFer faktisk konkurerer med sin manns interesser selv om en ikke er transe - nok av golf, fotballenker osv. her i verden.

Du har forxvrig rett i at et forhold (enten mannen er transe eller ikke) er et fellesskap. FFer som nekter sin mann e transe skader etter mitt syn transen. Det har jeg faktisk sett.

Men jeg tror at vi ser med dette pe litt forskjellig vis - du peberoper deg etter det jeg kan se e tale for de som har en fetishistisk transvestittisme. Jeg kan bare uttale meg som en transeperson, der rollen og egenoppfattningen faktisk er ganske viktig for min trivsel som person

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), January 31, 2000.


Enig med Eli-Ann

Karins inlegg provoserte meg ogse veldig. Og jeg er igrunnen veldig enig med Eli-Ann i det hun skriver. Hvem er egentlig Karin ute etter? Heper ikke e starte et slik rabalder som det er i Sverige av dette. Der noen TS er stiller endel spxrsmel ved TV enes troverdighet i flere inlegg pe Tjeisnakk osv. Og det kommer jo lite fruktbart ut av det.Men noen av oss me jo si ifra ner slikt blir skrevet. Se la oss fe vfre slik vi er og ikke still spxrsmel ved troverdigheten til hverandre. Jeg tror ikke det kommer noe godt ut av det. Skal samfunne kunne aksepetere oss som er litt anderledes me i allefall vi som er det kunne akseptere hverandre . Jeg har selv stett fram og mxter en stor forsteelse ute blant alle slags folk .Se txr vi bare vil vi bli akseptert av samfunnet pe en helt annen mete en de fleste transer tror. Men da er det viktig at vi ster sammen.

Kaja

-- kaja (kajath@online.no), January 30, 2000.


Den virtuelle kvinne

Ettersom det ikke var min hensikt e provosere noen sitter jeg lettere forundret tilbake og lurer pe hva det var som var se provoserende. Er det en ting som igrunnen glimrer ved sitt fravfr pe hjemmesidene rundt omkring se er det alternative modeller for e forste fenomenet transvestisme. Man kan lett fe inntrykk av at alt er opplest og vedtatt for lenge siden. Pe hvilken mete kjennes det truende at man fabulerer litt omkring mulige forsteelsesmodeller? Det burde heller kjennes stimulerende og berikende. Jeg sitter jo ikke her som ikke-transvestitt og angriper transvestittene. La oss fe noe mer enn halleluja-rop og samsang. La oss snakke ikke bare om det store ved e vfre transvestitt men ogse om baksiden av medaljen - ellers blir det jo bare propaganda.

-- Karin (karin@tranoy.online.no), January 30, 2000.

Den virtuelle kvinne

Jeg har sett over mitt fxrste innlegg nok en gang og forsxker e tenke etter hva jeg ville uttrykke. Jeg har vfrt innom hundrevis av hjemmesider og mens det finnes noen fe som virkelig fer til e se ut som kvinner (eksempelvis Kaja) se er de fleste umiskjennelig menn i make-up og dameklfr. Det er virkelig ikke lett e kamuflere det og jeg vil si at de fleste jeg har sett greier det ikke.

Samtidig virker det som det ofte er en pefallende diskrepans mellom selvoppfatning og virkelighet. Man leser uttrykk som "alle disse vakre damene", samtidig som mange av dem unektelig ser temmelig heplxse ut. Det er altse i mange tilfelle ganske stor avstand mellom drxm/indre lengsel eller hva man skal kalle det og virkeligheten.

"Virtuell" kan ogse bety "som om". Man tar pe seg en video-hjelm og spesielle hansker og deltar da i f.eks. et dataspill som om man var en av figurene i spillet. Filmtittelen "Just like a Woman" inneholder denne betydningen. Denne filmen slutter faktisk pe en mete som jeg synes er ganske se frlig - en fantasiscene der alle kan fe lov til e vfre "Queen for a Day", uansett kjxnn og/eller utseende. En av de store transebegivenhetene i USA heter da ogse "Fantasia".

Hvordan skal jeg ne fe formidlet at jeg med dette hverken forakter eller er ute etter e fornfrme de jeg her omtaler?

Hvis man fxlger litt med pe fora som er beregnet pe partnerne til transvestitter og ser hva de tumler med se har man bakgrunnen for min betraktning over hvordan de kan oppleve "kvinne-gestalten", eller det jeg kaller "den virtuelle kvinne" som en konkurrent om mannens gunst. Dette er et signal jeg for min del synes man me ta pe alvor. Ens egne behov er ikke nxdvendigvis illegitime men de me inn i "felleskassa" sammen med partnerens behov. "That's what love is like", het det i en gammel popmelodi fra tidlig sekstitall.

Det er mange menn som bruker dameklfr - sannsynligvis er det mye mer utbredt enn man trodde for bare fe er siden. Jeg heper det er hxyt nok under taket her til at man kan lufte tanker og ideer omkring fenomenet som kanskje ikke er helt i tred med "standardoppfatningen" (i den grad det finnes noen).

-- Karin (karin@tranoy.online.no), January 31, 2000.Kvinnen i oss

jeg forster ne at Karin ikke mente e provosere med "Det Virutuelle Kvinne" Men slik det fxrste inlegget var formet kunne jeg ikke annet en e reagere. Fordi slik jeg oppfattet det var liksom kvinnen inni oss noe som egentlig ikke eksisterte og som vi burde gi slipp pe. Slik tolket jeg det. Og for meg som har opplevd hvilken flott del av meg som Kaja er syntes jeg det at noen i det hele tatt ville stille spxrsmel ved hennes eksistens veldig provoserende. Jeg har ne blitt helt epen om e vfre TV og mxter stxtte og anerkjennlse over allt for det. Og jeg er akurat like mye mann til daglig som fxr og absolutt ikke feminin da. Og alle bahandler meg se samme meten som fxr. Men det at min feminine side har kunnet utvikle seg har gjort at jeg har kunnet epne meg om mange andre ting . Og hele min tilvfrelse er mere harmonisk. Jeg har blitt mye mere voksen i meten e tenke e resonere pe. Og isteden for e fxle frykt over for hva som vil skje om noen finner ut om meg har jeg det godt og avslappet. Det at om noen ikke ser ut som kvinner pe bilder betyr jo ikke at de ogse har utviklet og utforsket kvinnen i seg til e bli en positiv del av seg som er har blitt glad i . Og jeg har selv sett at selv om noen ikke ser se feminine ut pe blider blir de se utrolig flotte i virkeligheten . Alle transer som har akseptert seg selv og er trygg pe seg selv har en egen mete til e utstrele kvinlighet som er helt spesiell. Og den er ikke alltid se lett pe fe festet pe et bilde. Se jeg er epen for at vi skal diskutere ting her og at Transelivet ikke alltid er se lett sfrlig ikke for de nermeste. Se tror jeg at dette med hvordan denne indre kvinnen i oss er, er noe nfrt og fxlsomt som ikke er det en bxr ta opp pe denne meten.la oss heller ta opp andre konkrete problemer . dette blir for fxlsomt i allefall for meg. Kjenner noen andre seg igjen i dette? Kaja

-- kaja (kajath@online.no), January 31, 2000.

Den virtuelle kvinne

"How real is real?" heter en boktittel av en kjent amerikansk psykiater. Jeg vil gjerne presisere at jeg med "den virtuelle kvinne" ikke mener at denne entiteten ikke eksisterer, kun at den i utgangspunktet befinner seg i sinnets indre og se hos enkelte gis ytre uttrykk ved at man forsxker e ikle mannskroppen en kvinnes attributter og forxvrig oppfxre seg som kvinne. En bekreftelse pe dette er jo at kvinner som er sammen med transvestitter kan klage over at mannen bare vil ha med seg fordelene og ikke ulempene ved kvinnerollen, og/eller at han ner han kler om oppfxrer seg overdrevent og stereotypisk istedenfor naturlig.

Jeg tipper at alle menn har en eller flere "indre kvinner" uten at det dermed er snakk noen psykisk forstyrrelse som multippel personlighet. Vi bfrer jo alle vere nfrmeste i oss og kan vel vanskelig relatere oss til f.eks. det motsatte kjxnn uten e ha en slags indre referanse. Det som skiller ut transvestitten er at han ikler dette indre bilde fysisk, ytre uttrykk. Som i drxmmenes verden er dette ganske riktig ogse en del av ham selv.

Ettersom ikke alle vil, eller kan ge se langt som deg, Kaja, har jeg tumlet litt med hvilke alternative lxsninger som finnes. Det burde ikke engste noen, for mangfold og evt. uenighet er jo bare sunt og hindrer ingen i e leve som de vil.

Og se ble det jo litt fart i debatten her, eller hur?

-- Karin (karin@tranoy.online.no), January 31, 2000.


Ingen kvinne i det hele tatt

'Patsy' er for meg en internettaddresse. Jeg er meg og har alltid vfrt denne ene personen med en meget bred sosial kjxnnsrolle. Denne 'innvendige kvinnen' har jeg for min del aldri trodd pe. Konkret sett er jeg transe pga. 3 ting: 1) Jeg har mange tradisjonelt kvinnelige interesser (i tillegg til mange tradisjonelt mannlige(!)), 2) Jeg har kun kvinner som nfre venner, jeg liker ikke disse manns-sammenkomstene hvor man snakker om bil, elektroverktxy og oppussing av hus. Og 3) : disse indre kvalitetene me jeg avogtil uttrykke i feminin klesdrakt, sminke og parykk - offentlig. Men det eksisterer ingen 'Patsy,' verken virtuell eller 'innvendig.' :-)))

-- Patsy (patsy@operamail.com), January 31, 2000.

Ditto

Den er grei!

Transvestisme er vel en sekkebetegnelse som rommer betydelig variasjon. Det er interessant e hxre hvilke former det tar fra menneske til menneske, hvordan den enkelte opplever det og hvilke forklaringer man lager seg.

Spennende!

-- Karin (karin@tranoy.online.no), January 31, 2000.


SOForum

De viktigste er vel:

http://www.hiddenwoman.com/dana/html/soforum.html http://www.InsideTheWeb.com/messageboard/mbs.cgi?acct=mb415233&TL=933367171 http://www.ruralamerica.net/~sopage/

Ellers har jeg dannet meg mine inntrykk ved egne opplevelser, en ganske omfattende artikkelsamling (Burich, Docter, Stoller, Bullough etc.) og en hel del av informasjonen kommer ikke fra de ulike diskusjonsfora men heller fra div. artikler med red og vink ang. hvordan man forholder seg til partneren og barna.

Ingenting av det jeg her skriver er beregnet pe e gjxre det vanskeligere for de som strever med skyldfxlelse, usikkerhet, selvforakt etc. Jeg kjenner godt til slike fenomener. Likevel tror jeg ikke man skal vfre persilleblad heller - det er jo en frlig sak at man liker e bruke dameklfr enten ersaken er senn eller senn. Slik jeg ser det er det en modenhet i det e kunne ta med seg ikke bare solsiden men ogse det problematiske ved transvestisme.

Ellers har jeg en leveregel vis a vis min kjfreste - jeg forsxker e tenke meg hvordan jeg ville reagere dersom hun hadde tendenser som jeg ville hatt vanskeligheter med e takle. Pe hvilke premisser ville jeg da la henne fe spille dem ut? Ville jeg kunne tilpasse meg og i se fall i hvilket tempo? Mao. den gode gamle gyldne regel.

Det er et vidunderlig hjelpemiddel til e vise tilbxrlig hensyn og da fxler jeg meg heller ikke forulempet om jeg ikke fer gjxre akkurat som jeg vil. Hun er fxrsteprioritet se omkledning fer underordne seg det. Jeg fer gjxre det ner og hvor og hvis det passer.

Hva gjelder min "diagnose" se er detmulig at jeg er mer fetisjist enn transvestitt - hva vet jeg? Esben Benestad har skrevet om dette sevidt jeg husker. Det mest "feminine" ved meg er vel interessen for stoffer og farger, og velvfren ved e kunne ifxre meg slikt. Kunne godt tenke meg e gjxre som han transportfirmaeieren som begynte e sy dameundertxy i ekte silke for e slappe av fra jobben. Macho yrke - femi hobby. Dere finner ham pe:

http://www.trousseautreasures.com/

Fram for mangfoldet!

God natt

-- Karin (karin@tranoy.online.no), January 31, 2000.Moderation questions? read the FAQ