Livet pe landsbygda

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Jeg blir en smule misunnelig pe dere som bor i byen og kan leve mer fritt. Selv bor jeg pe landsbygda i Nord-Norge, og lever et nokse aktverdig liv som god samfunnsborger med kone og tre barn. Og ingen, utenom kona vet at jeg liker e kle meg som kvinne fra tid til annen. Til gjengjeld aksepterer hun det overhodet ikke, og sier at hvis hun skulle ta ut skilsmisse av noen grunn, se mette det vfre nettopp mine "tendenser" som hun sier. Utenom denne trangen, se fxler jeg meg som en nokse vanlig norsk mann. Ingen av barna vet heller noe om min "skammelige" trang, og livet er pe mange meter veldig hardt.

Men selv om jeg kan misunne dere som bor i byen og kan "leve ut" dette, se kunne jeg ikke tenke med e flytte herfra. Til det er rxttene for sterke. Og slik sett blir transvestisismen et valg mellom pest og kolera.

Pe grunn av frykten for e bli avslxrt, se har jeg ikke engang forsxkt e kontakte dere. Ne har jeg klart e skaffe meg en e-postadresse som neppe er sfrlig avslxrende, og drister meg til e skrive til dere. Ikke for e melde meg inn i foreningen, men for e fortelle. Jeg tror nemlig ikke at et medlemsskap vil gjxre noen forskjell for meg. Til det er dere (naturlig nok) for storbyorienterte. Det hxyeste xnsket mitt ner det gjelder mitt "avvik" er at kona skulle akseptere det. Men jeg aner ikke hva som skal til for at det skal skje. Jeg frykter for at det er umulig. For det fxrste er hun ei nokse txff dame. Dernest ble hun misbrukt av sin far da hun var yngre, og hater alt som heter "perversitetee", transvestisme inkludert. Hun begynte e grete da jeg fortalte henne om min legning. Det skjedde fxr vi giftet oss, se en slags aksept ligger det kanskje i at hun likevel valgte e gifte seg med meg for 21 er siden. Men i det daglige er livet hardt.

Jeg plages sterkt av at min legning ikke er akseptert av samfunnet. Det serut til e vfe lettere e "ste fram" som homo enn som transe,jfr. Anne Holt og Per Kristian foss. Benestad er den eneste jeg vet om som har gjort det. Fre til ham.

-- Postet av Elin som fikk denne som mail fra Oddgerd (oddgerd@start.no), January 29, 2000

Answers

Livet pe Landsbygda - ikke helt lett nei..

Vil bare kommentere litt det du skriver... Det virker som om du er som de fleste transer - i en familiesituasjon. og me sjule det.. vet at det ikke er lett pe bygda - kommer fra et sent sted selv jeg.

Og det er ikke lett for parnere heller... ikke lett e gi deg noen red. Det at mxtene avholdes i Oslo gir jo den fordel av "Landsbygd-transer" som deg kan reise bort og dra pe mxtene vere i storbyen - og kan gjemme seg bort litt.

Mange nxyer seg jo med kun e motta medlemsbladet.

Det finnes ne en gruppe for partnere av transer. Se pe FPES sider..

Og det e ste fram er ikke noe en ME men noe en gjxr om en fxler at det er mest riktig e gjxre det..

Elin

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), January 29, 2000.


Moderation questions? read the FAQ