Den virtuelle kvinne

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Mon tro om ikke "den indre kvinne" som krever uttrykk hos transvestitter er en "virtuell" kvinne - altse en indre forestilling om idealkvinnen som enkelte menn (transvestitter) da sxker e forsxke e materialisere fra den virtuelle verden til den fysiske. Kvinnelige partnere vil selvsagt ha lett for e fxle at denne idealkvinnen er den virkelige "kjfresten" og at transvestitt-mannen hennes dypest sett er forelsket ikke i henne, men i sine egne forestillinger om idealkvinnen - den virtuelle kvinne - som aldri kan legemliggjxres, hverken av ham selv (uansett hvor mye han forsxker) eller av partneren.

Lxsningen blir da (dypest sett) fxlelsesmessig e slippe tak i denne virtuelle kvinnen og sxrge over henne slik at man kan rette full oppmerksomhet mot virkelighetens verden og dens virkelige kvinner.

-- Karin (karin@tranoy.online.no), January 27, 2000


Moderation questions? read the FAQ