Litt mere reklame

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei alle sammen. Ville bare fortelle at jeg har blitt intervjuvet i Xstlansposten( Lokalavis For Larvik og Omegn) i dag og det kommer ut der Lxrdag fxrstkommende. Det var ogse ne moro e ste i studio e bli tatt bilder av. men fxrst ble det tatt bilder av meg hjemme pe gerden foran traktoren i mxkkete Felleskjxpsdress og Poco Loco skjegg se det blir nok litt kontraster pe de bildene ja. Har Fortsatt bare positive reaksjoner pe e ste fram og det blir spendende e se hvordan det ger ne ner hele distriktet vil fe vite om meg. Men jeg har i allefall fett den erfaringen at det ep ste fram er ikke se farlig som mange tror.

Kaja

-- Kaja (Kajath@online.no), January 25, 2000


Moderation questions? read the FAQ