Ei ooo totta !!!

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

HVH, kehoitteluistani huolimatta ei ole kukaan kirjoitellu tddlld !!! Mitd teille kurssilaisille oikein kuuluu ??? Musta olis kivempi saada keskustelua aikaan tddlld, eikd mitddn yksinpuheluita...enkd mdkddn ole mielestdni yliaktiivisesti ollut tddlld, mutta silti ei muita ndy ei kuulu... Kuinka hyvin vdelle on mennyt kaaliin tiedosto koot ja tallennus- muotojen erot ??? Niitd kun ei minusta ole oikein kunnolla kdsiteltykddn koko aikana ???

-- Anonymous, January 24, 2000

Answers

Olen samaa mieltd tiedosto koot ja tallennus- muotojen erot -asiassa. Yritin kerran aiemmin ldhettdd tdnne linkkejd muttei niitd ndy - saa ndhdd ndkyykd tdmdkddn!

Heini

-- Anonymous, January 24, 2000


Moderation questions? read the FAQ