Undertxy som passer

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Foresler besxk pe www.belle-dessous.com. Dette er hjemmesiden til et tysk firma som leverer undertxy som ikke bare er stort nok men att pe til lekkert. Sfrlig er Ulla-serien flott. Det er fxrste gang jeg har fett tak i body og torselett som ikke bare er vide nok men ogse lange nok. Billig er det ikke men utsxkt behagelig e ha pe seg og i tillegg smakfullt og lekkert. Det finnes norsk agent for merket.

-- Karin (karin@tranoy.online.no), January 20, 2000

Answers

En annen fin hjemmeside er www.mapledrive.com. Legg merke til hvor taktfullt og humoristisk de inviterer menn til e handle til seg selv (sle opp pe "Special help for gentlemen customers"). Pe tross av at de primfrt er en ordinfr nettbutikk rettet mot kvinnelige kunder er 50% av kundene menn (selv om neppe alle disse er ute etter noe til seg selv).

-- Karin (karin@tranoy.online.no), January 22, 2000.

Moderation questions? read the FAQ