Vennlige butikker i Oslo

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Arabella i Xvre Slottsgate virker OK. Da jeg ringte pe forhend og spurte var svaret at det var helt uproblematisk at jeg handlet til meg selv men de hadde ikke muligheter for prxving. Det var en Bergensdame som svarte og selv om jeg ikke sa det var meg som hadde ringt skjxnte hun nok hva jeg ville ner jeg mxtte opp. Hun var svfrt vennlig og forekommende men jeg glemte e spxrre hva hun het.

Tootsie i Bygdxy Alle er greie nok ogse. De har et sfrdeles fint utvalg av nattkjoler i den luksurixse klassen. Julia er grei e snakke med. Jeg fikk prxve en underkjole en ettermiddag det ikke var andre kunder til stede men jeg vet ikke om dette er vanlig ettersom jeg spurte spesifikt om det var mulig.

Ellers fikk jeg prxve hos Lalina ved St.Hanshaugen i fjor men det var med en vikar som hadde et svfrt se hjertelig forhold til transvestitter. Hun var svfrt hjelpsom. Den faste innehaveren virker imidlertid noe mer reservert.

Ellers fraredes fxlgende:

Truelsens eftf. i Bogstadvn. De sa rett ut pe telefonen at de ikke var se glad for e betjene traansvestitter.

De Ana i Slemdalsvn pe Vindern sa ogse at de ikke xnsket mannlige kunder fordi de var en liten butikk i et gjennomsiktig miljx.

I tillegg har jeg gjort ulike erfaringer hos Norsk Undertximagasin avhengig av hvilken ekspeditrise man treffer pe.

Jeg har ringt ca. 80% av alle undertxybutikkene i Oslo og med unntak av de ovennevnte har alle sagt at de tar imot mannlige kunder. Noen er hyggeligere enn andre og sfrlig Reidun pe Camino utmerker seg i Oslo. Bortsett fra de tidligere nevnte presiserer de fleste at det ikke er anledning til e prxve.

Happy hunting!

-- Karin (karin@tranoy.online.no), January 17, 2000


Moderation questions? read the FAQ