250,- ,.. Etter min mening er dette for mye e ta i inngang..

greenspun.com : LUSENET : Density 2000 : One Thread

Datapartys me snart skjerpe seg, .. 250,- spenn er alt for mye ! Dette sier jeg ikke fordi jeg ikke har red, men fordi det ved hxye priser IKKE kommer se mange folk, Og det er folka som gjxr et party festlig..

Bedre at det kommer 200 som betaler 125,- , en 100 som betaler 250,-

Tilbakemeldig er xnsket...

CJM

-- CJMozart (cjmozart@hotmail.com), January 16, 2000

Answers

Jeg vet det er mye penger, og vi skulle xnske vi kunne ta mindre, men etter vere beregninger og budsjetteringer ser vi oss nxdt til e ta sepass mye.

Vi fxler allikevel at folket som kommer til partyet vil fe mye igjen for de, i tillegg til det som allerede er klart at vi kommer til e ha, se heper vi ogse pe e gi endel penger ut igjen i pengepremier, dessuten kommer det ogse til e bli endel bonus-saker, som forelxpig er hemmelig ;)

Jeg understreker at dette partyet ikke pe noen mete er noe vi har tenkt e tjene penger pe, dette gjxr vi for interresen for data, og for scenen.

MVH Stian Lindhom (D2K Organizer) Email: xbit@c2i.net GSM: +47-91338938

-- Stian Lindhom (xbit@c2i.net), January 17, 2000.


Synes ikke 250,- spenn er se mye e betale for 4 dagers moro og jeg er ganske sikker pe at det kommer endel folk pe Density som betaler 250,- i inngangspenger (Vi er litt rike her nede vettu :))

-- BigBrother / Amphibic (bigbrother@amphibic.com), January 23, 2000.

jeg er overhode ikke enig, for tre er siden opplevde jeg noe lignende og det merket meg for livet.

-- dr.spock (thomme@grm.hia.no), January 25, 2000.

Tg 2000 skal koste 475 kroner pr person, uansett kjxnn. Pe tg kommer det rundt 3500-4000 folk, kom ikke her og kom her mr CJMozart og tro at du har peiling, jeg gikk pe dataparties fxr du lfrte e spasere

-- Guardian (guardian@aa.telia.no), February 09, 2000.

150,- Kroner burde vert en standard pris pe alle parties

-- Kristian Rosseland (kroesen@online.no), March 01, 2000.


Moderation questions? read the FAQ