2000 on alkanut....

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

TERVE, MUKAVAA UUTTA VUOSITUHATTA KAIKILLE !!!

Palasin juuri joululomalta tietokoneen luo ja tdnnekin kun tuli tdnne keskustelupalstalle...niin eipd tddlld paljoa uusia hvpinvitd ndy... MISSD SE KESKUSTELU LUURAA ??? Pirtsakkaa jatkoa !!! MINNI (TAAS,nokita minut)

-- Anonymous, January 10, 2000


Moderation questions? read the FAQ