Skulle helse!

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei.

Hugsar de Sven Robert, Herstyleren som var med oss pe eit mxte i slutten av februar i fjord. Det var den same gongen eg var se heldig og vart sminka av Robin.

Sven Robert var veldig grei, og eg snakka med han nokre gonger pe telefon etterpe, der han prxvde e hjelpe meg med e finna lxysingar for herproblemet mitt. Takka vere det fekk eg til slutt gjort noko slik at eg no er ganske fornxygd med resultatet.

Se de eg var i Oslo no i helga, se bestemte eg meg for e stikke innom salongen hans og takke for hjelpa, og fortelje korleis det hadde gett.

Han var ganske opptatt med kundar, se vi kunne ikkje snakke se mykje, men eg trur han var glad for den vesle tilbakemeldinga. Men det var berre flaks eg traff han, fordi han helt pe e flytte til Danmark.

Eg skulle helse se mykje til dykk alle.

Emma

-- Emma Haugen (Emmatn_n@hotmail.com), January 09, 2000


Moderation questions? read the FAQ