Hauskaa Joulua

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Hyvdd ja rauhallista joulua sekd kuvarikasta uutta vuotta kaikille kuvakurssilaisille sekd opettajille toivottaapi Kainiemen Antti jouluisen lumisesta Lappeenrannasta.

-- Anonymous, December 21, 1999

Moderation questions? read the FAQ