Joulua

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

HYVDD JUOLUA KAIKILLE! JA VIELD PAREMPAA UUTTA VUOTTA! Tehtdvd 10 minulla vield pvyddlld, mutta eikvhdn tdssd juolun aikana ole aikaa kdydd kdsiksi siihenkin. Ongelmista ja vinkeistd voisi kylld olla enemmdnkin juttua tdlld palstalla.

-- Anonymous, December 21, 1999

Moderation questions? read the FAQ