rank og ren

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Mange vil kanskje forbinde en "forening" (enhver forening, eksempelvis FPE) med 'identitet' og kanskje ogse 'fremming av interesser.' For Tv'er, som kanskje i mange er i stillhet har hatt nedsettende tanker om seg selv, kan disse forhepningene til en forening vfre ekstra sterke. FPE fyller klart disse forhepningene, bede ner det gjelder e formidle en avslappet transe-identitet som xker ens selvrespekt, og ner det gjelder fremming av interesser utad. Foreningen har helt sikkert mye av fren for at det blant folk faktisk finnes en grunnleggende kunnskap om hva en transvestitt er. Men dette bringer tanken hen pe de 'ranke og rene.' I Sverige finnes det en forening hvor kravet til en standard-TV er meget strengt. Homser og fetisjister er eksempelvis ikke velkomne der. Forkvinnen skrev en gang at hun hadde vfrt med i flere foreninger hvor 'alt var tillatt,' men det ble det bare tull utav. Forskjellige interesser ble steende mot hverandre, og alt ble kaos. Jeg gjorde meg ogse noen tanker om andre dypereliggende, og kanskje skjulte, argumenter. Jeg tror at hensikten var e overbevise seg selv og all verden om at "vi er IKKE noen perverse sex-maniacs." Kanskje det i en tid var litt viktig e distansere seg fra "denslags mennesker?" Men pr. i dag synes jeg slike argumenter fer mindre og mindre kraft. Det er ikke nxdvendig for oss i 1999 e distansere oss fra noen medmennesker, med den hensikt e forherlige oss selv. Jeg er pr. i dag trygg i min personlighet. Jeg er en "standard TV," men jeg synes det er peronslig utviklende e hxre om andre menneskers variasjoner over temaet. Et tema vi ofte unnger er sex. Det er en stor, hvit elefant. Enkelte TV'er skriver ganske intimt om seg selv pe sine hjemmesider, og noen sier at biseksuelle impulser trenger seg pe ner de er omkledd. For noen uker siden skrev Karin om sin interesse for e endre mannemoten. Det er klart noe som enkelte transer synes er interessant e hxre mer om, og jeg har bookmark'et et par av web-sidene han (...) foreslo. Men jeg mener fremdeles at selv om 'transvestitt' bokstavlig talt betyr e bytte klfr, se har det mye e gjxre med et stort islett av feminin personlighet ogse. Og se har vi TS'ene. Der synes jeg klart det er fint e vfre i samme forening. Jeg kan ha mye e snakke med enkelte TS-venner om, men likevel befinner de seg i et 'land' jeg aldri kan krysse grensene til. Alt i alt er det fantastisk e kunne bevege seg i miljxer med mange slags mennesker, med transvestismen som inngangsport. Jeg har ikke noe som helst behov for e vfre 'rank og ren.' ;-))) Patsy

-- Patsy (patsy@operamail.com), December 19, 1999

Moderation questions? read the FAQ