hvor ster vi og hvor vil vi

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Det har ne vfrt stille her noen dager etter at vi hadde en diskusjon geende. Og ne tenkte jeg e ge videre i det som da b.l.a ble diskutert. Fordi ofte virker det som om det er enten e holde seg i skapet eller e komme ut. Men det er jo ogse noe etter at en har kommet ut. nemlig det at jeg mener at vi Transer har en viktig oppgave i samfunnet. Og at vi allt for lenge har sittet hjemme i skapene vere. Og det jeg tenker pe er ikke bare e vise oss ute pe byen seint om kvelden . men delta i samfunnsdebatten. Vi har fett en gave som ikke se mange andre har, nemlig at i og med at vi bede har mann og kvinne i oss. Se har vi en unik mulighet til e vfre brobygger mellom kjxnnene.I mange tidligere samfunn var ble jo transer sett pe som folk med spesielle evner og ble sett opp til. Se ne som vi snart ger inn i et nytt ertusen heper jeg av vi vil bli mere synlige for almenheten . Eshter Pirelli Har "Trekket opp lxypa" Se la oss andre fxlge etter i hennes spor. Slik at det kanskje blir et vanlig syn e se noen av oss i Holmgang, Fxrst og sist,21 og andre aktuelle programmer. Tenk se moro det kunne vfrt e vfre programleder for noe! Og Kanskje at noen av oss kan vfre spaltister i VG/Dagbladet eller andre aktuelle magasiner. Og at vi mxter opp pe f,eks skoler e forteller om oss. Mange vil nok vfre uenig med meg i dette og det har de sikkert grunn til ogse. Men jeg tror at de aller fleste av oss har drxmmer og fantasier om ting vi vil fe til e oppleve. Og det at noen kun xnsker e holde pe for seg selv bak nedrullede gardiner redd for at noen skal oppdage dem . Tror jeg egentlig ikke noe pe. Se mange historier en hxrer og leser om rundt pe nettet. Om alle som har tort e gjxre ting for se e oppdage at ting faktisk ikke var se farlig alikevel. Var selv der og gjemte meg redd for at noen skulle oppdage meg. Mens jeg samtidig hadde se mange fantasier om ting jeg hadde lyst til e gjxre omkledd. Og mye av det har jeg ne opplevd. Se det er ikke umulig om en bare txr. Og Jeg kunne ikke pe noen mete tenke meg e ge tilbake til "skap" tilvfrelsen. Det som jeg ne har i mine drxmmer og fantasier er e kunne hatt noe nyttig og fornuftig for Kaja og gjxre. En Jobb som var en 20-30% stiling. Si F. eks at en jobbet som jente 1 Dag i uken og fortsatte som mann ellers. Dette fordi jeg merker at jeg som jente har mange egenskaper som jeg ikke bruker ellers. Og jeg merker at denne kvinnedelen i meg fxler seg litt arbeidsledig noen ganger. Er ikke nok for henne bare e pynte seg. Og at det finnes et "Transfeministisk" engasjement der. Men samtidig er jeg og vill jo alltid for det meste vfre mann og trives veldig godt med det. Er jo her de fleste av interessene mine ligger og de er jo langt fra Feminine. Kunne jo vfre moro om noen andre kjenner seg igjen i noe av dette og skriver litt om det her . Eller kanskje det bare er meg som er litt sprx og rar!

Kaja

-- Kaja (kajath@online.no), December 12, 1999

Answers

Ja, hvor vil vi ?

Jeg tror at de aller fleste transer har ulike mel med sitt eget alter ego. Dette har tidligere vfrt diskutert, og har et hav av ulike ersaker. Noen vil ut, noen vil vfre hjemme, noen trives best hjemme, noen best ute. Noen kan ikke ut, noen kan ikke fortelle det til sine respektive av ulike ersaker, etc, etc. ... . Ner Kaja sier at "...transer har en viktig oppgave i samfunnet", se sier jeg at vi ikke har krav pe noe mer enn mange andre minoritetsgrupper.Hvorfor skulle det vfre se interessant at en transe skulle ledet et program pe TV ? Og da er vi tilbake til hva som er vere respektive anliggender. Og der respekterer jeg Kaja for det hun gjxr, samtidig som jeg vil pepeke at ikke alle andre vil eller kan dette. Men jeg tror imidlertid de fleste er glade for at noen , slik som E.Pirelli og K.T.Nesjar, setter et offentlig sxkelys pe transer og forsxker e avmytologisere dette. Dog vil jeg mene at jeg ikke tror folk flest har se meget imot at f.eks. transer beveger seg offentlig ute (egen erfaring) OGSE pe dagtid. Ogse her me man spxrre, er det dette man vil ? Og her skal det heller ikke legges skjul pe at noen passerer bedre enn andre, og er det da dette som er melet at alle skal se vi er transer, eller forsxker vi e gjemme oss ? Jeg tror de fleste som ger ute, passerer ganske se bra, er komfortabel med sin egen rolle og bekymrer seg ikke se mye for e bli "tatt" som gutt i skjxrt. Dette ble bare en kort og heller uferdig replikk, men det var da noe ... . Til slutt vil jeg xnske Kaja lykke til i sitt videre offentlige arbeide og heper hun finner noe nyttig e gjxre med tiden, ikke det at ikke tror hun allerede har det, men ... Ste pe !!

ps. Jeg vet at du hverken er sprx eller rar. Vi har alle vere drxmmer og tanker.

Charlotte (http://www.geocities.com/WestHollywood/Castro/6200/index.html)

-- Charlotte Schmidt (charlotteschmidt@hotmail.com), December 13, 1999.


Moderation questions? read the FAQ