DATAPARTY ... ut

greenspun.com : LUSENET : Density 2000 : One Thread

Dataparty .... er det ikke egentlig litt too late?? Greia begynner e bli litt oppbrukt... samme skiten hver gang! Jeg tror jeg lager en datagruppe med navn "Ungdom mot data!" snart..

-- Xyvind Dahl (oyvindd@ifi.uio.no), December 08, 1999

Answers

Du skal lage en DATAGRUPPE som heter UNGDOM MOT DATA? er du fjern eller?

-- BigBrother / Amphibic (bigbrother@amphibic.com), December 09, 1999.

Xyvind, Xyvind, Xyvind........... Har du slett deg i hodet ne da... Datapartys er fremdeles like gxy, problemet kan vfre at du har blitt voksen (Noe jeg ikke trur) Ner det kommer 4500 til TG, se kan det ikke vfre ut.... Akkurat som det blir ut e ge ut e feste..(kronglette setn.)

Nei, du fer nok vile deg litt, e se komme pe et Sandnes-party.. Slik at du fer party-fxlesen igjen.....

-- CJMozart (cjmozart@hotmail.com), January 16, 2000.


Yeah

-- BigBrother / Amphibic (bigbrother@amphibic.com), January 23, 2000.

tre, kanskje mer

-- dr.spock (thomme@grm.hia.no), January 25, 2000.

dataparty er gxy det noen som var pe Uplink i helja foresten? 10 Megabit internett og prosjektxr og kino og greier

-- Kristian Rosseland (kroesen@online.no), March 01, 2000.


Moderation questions? read the FAQ