Merge, hvorfor er det se vanskelig e fe bestemt seg?

greenspun.com : LUSENET : Density 2000 : One Thread

Fxrst skulle du vfre med, se ville du vfre med pe Arena/Uplink, se ville du tilbake til Density igjen, og det var greit, se skulle du pe et mxte med DND og bare fe ordnet noen formaliteter, da jeg spurte hva som hadde skjedd der, var det ikke noe, sa du. Men se fer jeg vite, gjennom Leif, at du slettes ikke skal vfre med e arrangere Density allikevel, men har gett TILBAKE IGJEN til Arena/Uplink...

Merge, hva er se vanskelig, kan du ikke for engangs skyld bestemme deg for godt?

- xbit / sw

-- xbit / sw (loser@online.no), December 07, 1999

Answers

Hx hx hx, Merge er kanskje blitt litt "forvirra" (pe sine gamle dager :)

-- BigBrother / Amphibic (bigbrother@amphibic.com), December 07, 1999.

Det stemmer ikke helt det du skriver, i sefall har du misforstett. Hvis du krever et mer utfyldene svar tar jeg det pe mail, og ikke pe density's hjemme side, ok?

-- merge (olpunter@online.no), December 07, 1999.

Er du redd for e uttrykke deg pe Density's diskusjonsgruppe? WOW det var du ikke pe Regal's gjestebok, dickhead :)

-- bigbrother / amphibic (bigbrother@amphibic.com), December 08, 1999.

:Fxrst skulle du vfre med, se ville du vfre med pe Arena/Uplink.

Fxrst startet bronix og jeg planene om density, se kom du. Se ble vi med pe Arena/uplink to partier som skulle sle seg sammen. Se trakk dere dere ut. Du bestemmte tydligvis meg for e dra pe DND mxte og ordne opp i noen formaligteter. Jeg har vel egentlig ikke surret no mer frem og tilbake enn det dere har, faktisk mindre.

-- merge (olpunter@online.no), December 08, 1999.


det er ihvertfall ikke sant.. jeg begynner e bli bra lei av folk som kommer med usannheter i hytt og pine. det er i det minste tre eller flere, ikke mindre, det burde vfre helt epenlyst for alle og enhver, tilogmed bigbrother og han mer downs en corky

-- dr.spock (thomme@grm.hia.no), January 25, 2000.


Moderation questions? read the FAQ