For no BULLSHIT som ster pe nyhets linja..........2 av de 4 hovedoranizerne.........

greenspun.com : LUSENET : Density 2000 : One Thread

: Merge og Gus hadde iger et totimer langt telefonmxte med Arena- organizerne, de inngikk en avtale om at partyene skulle slees sammen :(Density+Arena), og at Starkweather skulle ste for compo&vision :opplegg pe Arena.

Det er BULLSHIT, vi inngikk ingen avtale med MosBy i tlf'en, vi var posetive til en avtale, det var alt, vi sa tydlig ifra om at vi mette snakke med de andre (xbit og Bronix)fxr vi kunne gjxre en avtale. Se det gjorde vi, faktisk se fort vi kunne.....med en gang Bronix var ferdig pe jobb ringte vi ham. Hele ideen med at de to partyene skulle sle seg sammen var det dnd (den norske dataforeningn) som kom med. E fe DND til e sponsre oss syntes vi (GUS og jeg) var flott, det var det som var utgangs punktet for sammensleingen. Jeg skal innrxmme at jeg ikke hadde noen tro pe at sammensleingen kunne ge , men etter at jeg traff Mosby pe irc hxrtes det rimelig posetivt ut. Derfor ringte GUS og meg ham, Bronix var ikke hjemme (pe jobb) og xbit hadde vi ikke tlf'en til. Leif viste seg siden e vfre posetivt til avtalen 3:4 dels flertall i styre.........dessuten var xbit den personen som vedtok avtalen ved e sende ut mailen om at density var nedlagt. Med andre ord det som ster pe nyhets-siden er BULLSHIT!!

:Dette var imidlertid ikke jeg (xbit) og bronix se veldig glade for, :siden det var vi som i utganspunktet startet ideen om Density.

Ideen om Density 2000 var det faktisk jeg og bronix som kom med. (hvis vi hadde valgt et annet navn ville xbit faktisk ikke hatt en dritt med dette partyet e gjxre, siden det var ham og bronix som mekka navnet for 2 er siden eller no)

En ting til, jeg txr vedde pe at det kommer flere bra/gode demoer pe uplink enn pe Density. Derfor er kanskje ikke ordet lamer party passende

-merge

-- merge (olpunter@online.no), December 06, 1999

Answers

Hx hx hx, jeg vil ne ikke si at det kommer flere gode demoer pe UPlink 2000 enn det kommer pe Density, jeg har stor tro pe Density som et demoparty enn jeg har pe UPLINK, desuten er Helge Andersen og Andre Nordstokke (STATUS-X OG MOSBY) totalt inkompetente til e arrangere dataparty. Husk hvem som ster i security crewet, DING DING DING You'r right nemlig Jon Lassen :) Desuten kommer jeg ogse pe Density 2000 p.g.a at alle vennene mine skal dit og at Density 2000 kommer til e kicke konge ass i forhold til UPLINK 2000 som kommer til e suge fordi det er se jfvla komersielt og fordi Mosby og Status-X er hovedarrangxrer av partyet, Screw you assholeparty, Come 2 Density 2000 ellers setter jeg meg pe dere.! :)

-- BigBrother / Amphibic (BigBrother@amphibic.com), December 06, 1999.

Uansett er alle demo folk i norge paa traxparty den helgen saa...

-- Guardian (kenneth.babington@aa.telia.no), December 08, 1999.

ikke jeg, jeg er pe Density

-- BigBrother / Amphibic (bigbrother@amphibic.com), December 14, 1999.

BigB, det er flere ting du er og ikke er.

Her er noen eksempler:

1) Du er feit. 2) Du er stygg.

=================================

3) Du er ikke en scener. 4) Du er ikke smart.

-- Bertil Arnulfsen (Bigb@hallof-fame.rip), December 15, 1999.


Well du er sikkert jfvla kul du ogse siden du signer med fake handle og e-mail... Txffingen eller hva?

-- BigBrother / Amphibic (bigbrother@amphibic.com), December 20, 1999.


Han er kanskje ikke en "scener" men han er iallefall aktiv i flg fritids aktiviteter:

1. Skjelle ut folk (fordi han er en skikkelig scenegutt?) 2. Hakke pe folk (fordi han er se kul?) 3. Kjefte litt (fordi han ikke fer sagt nok?) 4. Vfre litt for stor i kjeften (fordi han spiste breiflabb?)

Se han har nok sin egen liten scene... (Jeg er spent pe hva svaret blir)

ELK

http://clanhv.clanpages.com

NB! Jeg tror Status-X og Mosby sitt party kan bli kult jeg... :)

-- ELK[HV] (ludosjef@online.no), January 07, 2000.


Tviler pe at DU kjenner meg godt nok til e kommentere "hvem jeg er" og siden du arrangerer et game party som Total Mayhem tviler jeg pe at du bxr uttale deg se mye om Scenen!

-- BigBrother / Amphibic (bigbrother@amphibic.com), January 15, 2000.

Her sitter vi og hakker pe hverandre....

1. Du tar ABSOLUTT alle i ver mailing liste og reklamerer for ditt eget party. Lxsning: Jeg me ordne scriptet mitt - slik at jeg kan utelukke ditt navn i den - og kan heller sende mailen til folk som ikke stjeler fra andre - 20 nye sjeler har selgt seg pe siden Lxrdag btw.)

2. Du skal ha et party selv (Hxres og ser bra ut - men FOR DYRT)

3. Jeg har vfrt med i demoscenen en gang i tiden (c64 og Amiga - Hxrt om Pride? Shape? Abnormal? for e nevne noen)

4. Hvorfor orker jeg skrive her - alle vet at TM ikke er som andre partyer

5. Jeg er trxtt og vil se Soth Park filmen pe DVD

6. blah blah blah...

7. DEMO SCENE DXDE UT MED C64

-- elk[HV] (ludosjef@online.no), January 17, 2000.


Jeg er virkelig trxtt...

Sorry for typoene...

-- elk[HV] (ludosjef@online.no), January 17, 2000.


Du har for faen ikke noe script, du sendte ut en melding med XXXXX email adresser i samme navn, synes ikke at "Svar til alle" er se mye e hoppe i taket pe. Og har du ikke red til e komme pe Regal eller Density se synd for deg.!

-- BigBrother / Amphibic (bigbrother@amphibic.com), January 23, 2000.


often.. noenganger sjeldnere.. det er uansett ikke poenget.. dessuten er det; tre. HORE

-- dr.spock (thomme@grm.hia.no), January 25, 2000.

ELK, du fer komme pe Density se skal jeg svare deg, eller jeg kan stikke opp pe Xpert og svare deg pe "utsagna" dine.

-- BigBrother / Amphibic (cyberodd@hotmail.com), February 23, 2000.

Elk, petter?????

-- Voyager[pd] (polar_dee@yahoo.no), March 10, 2000.

Moderation questions? read the FAQ