Referaty u prof. Zieliqskiego

greenspun.com : LUSENET : Doktoranci EAiE AGH : One Thread

Rafa3 Dre?ewski:

Przesylam wzor prezentacji referatow z przedmiotu "Systemy rozproszone". Prof. Zielinski zazyczyl sobie, zeby tak wygladala kazda prezentacja. Wystarczy ja tylko zmodyfikowac na swoje potrzeby.

Pozdrawiam,

RD

===================================================== Rafal DREZEWSKI ----------------------------------------------------- mailto:drezew@agh.edu.pl http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~drezew/ =====================================================

-- Marcin Bajer (bajer@geocities.com), December 01, 1999

Answers

Spakowany ZIPem plik PowerPointa z wzorem prezentacji mo?na 6ci1gn1f st1d. Proponujj w przysz3o6ci wrzucaf takie rzeczy od razu gdzie6 na WWW, zamiast wysy3af ka?demu 700 kB mailem - ale to tylko propozycja :-)

-- Marcin Bajer (bajer@geocities.com), December 01, 1999.

Moderation questions? read the FAQ