Hvorfor se beskjeden aktivitet?

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Jeg tar opp dette temaet igjen fra en stund tilbake. At jeg ikke svarte den gang temaet var oppe skyldes at det har tatt meg tid e finne ut hvordan jeg kan vfre anonym i dette forum.

Der ligger svaret. Se lenge dette forum krever fullt navn og email-adresse for e bidra, kommer de fleste av oss som ikke er med i noen organisasjon og som foretrekker e forbli "i skapet" som det heter til e la vfre e komme med vere bidrag.

Jeg vil tro at det store flertallet av transvestitter nxyer seg med e praktisere av og til i det skjulte, uten "full rulle" med parykk, sminke, smykker og det hele. Det har forundret meg at FPE har se fe medlemmer ettersom ca. fem prosent av alle menn som kommer til akuttmottak pe sykehus er ifxrt ett eller annet dameplagg (statistikk fra USA). Er forholdene i Norge tilnfrmet lik betyr det at minst 30000 voksne norske menn til enhver tid har en eller annen form for dameklfr pe.

I virkeligheten er tallet sannsynligvis enda hxyere. Er det noe som kjennetegner transvestitter se er det at de er meget sky i forhold til sine preferanser. Mange transvestitter veger neppe e ge med dameklfr av noe slag utenfor hjemmets vegger.

FPE har vel et hundretall medlemmer. Fre vfre de som er sepass frimodige at de er i stand til e vise seg for andre i omkledd tilstand. De utgjxr dog anslagsvis kun 0,2% til 0,5% av transvestittene i Norge. Skal de fe med seg de av sine medbrxdre (og jeg sier med vilje "medbrxdre") som ikke fxler seg fortrolig med damenavn etc. men bare liker e ta pe seg en nattkjole eller silketruse i ny og ne me de sxrge for at det er mulig e delta fullstendig anonymt. Da fxrst vil dere fe bred deltagelse.

Skulle gjerne sett en bred og serixs debatt her om ikke bare solsiden men ogse problemene ved e vfre transvestitt.

Lykke til.

Karin

-- Karin (karin@tranoy.online.no), November 30, 1999

Answers

Transvestittisme/androgynitet

Er en transvestitt androgyn?

For mitt vedkommende stemmer det ikke. Jeg som mann har ikke spesielt mange feminine egenskaper (men se igjen - hva er egentlig feminine/kvinnelige egenskaper/fxlelser utover de rent biologiske?.

Jeg tror at den skikkelsen som de flester rundt meg kjenner - nemelig mannen E.. blir oppfattet av de som ikke kjenner hans "sxster" som en mann. Og jeg som mann liker e vfre mann. Mannsrollen gir en del fordeler som gjxr det OK e leve som mann i samfunnet, i familien, pe jobb osv. E vfre mann er ok - jeg ville ikke byttet om jeg ved hjelp av magi kunne - men jeg vil bare ikke vfre det hele tiden - der ger grensen..

Samtidig tror jeg at Elin som menneske er den samme som E.. de har mye til felles - og Elin-delen blir bare en forlengelse av E...-delen.

klem Elin

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), December 05, 1999.


Du behxver ikke oppgi en genuin epostadresse for e poste her

Men vi vil gjerne at du gjxr det - slik at vi f.eks. kan sende deg en epost. Ellers er du hjertelig velkommen til e bidra med dine synspunkter her pe FPE-forum uavhengig hvor pe "transeskalaen" du befinner deg. Beklager at jeg ikke har svart fxr - er lite hjemme for tiden.

Og FPE er en vid forening. Det viktigste for oss er e skape trygge rammer og omgivelser for medlemmene. Vi er epne for transvestitter, transseksuelle og jeg tror ogse vi er epne for deg Karin :-)

klem fra Elin

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), December 05, 1999.


Diskusjon om beskjesden aktivitet

Ville bare si noen ord om det Karin her tar opp. Det er jo ingen problem e vfre anonym om en registrerer en Hotmail .el. da kan en jo sende anonyme Eposter til hvem en vil. www.hotmail.com. Ellers kjenner jeg meg igjen i det hun skriver med at en me ha det anonymt: Var der selv for 2 er siden.Og var livredd noen skulle finne ut om meg. Men se torde jeg ne en gang e ta skrittet e epne pe skapdxra. Og det har jeg ikke angret pe. Og i Januarutgaven av "Det Nye" Kommer jeg med fullt navn og med bilde bede fxr,under og etter omkledning. Og da vi pe Mxtet pe hotellet den 19 Nowember hadde en slik diskusjon som vi har ne . Oppfattet jeg det slik at endel ikke helt forsto hvorfor jeg ville ge helt epent ut med det. Men grunnen er ganske enkel. Jeg har til ne stort sett bare hatt positive opplevelser ved e fortelle om dette: Og jeg liker ikke allt hemlighetskremmeriet rundt dette og vil derfor vfre epen om det slik at jeg kan om jeg vil ta en dag som kvinne uten e bry meg om e passe meg hele tiden for at noen skal oppdage det. Jeg synes ogse det er synd at ikke flere deltar . Og om noen er redd for anonymiteten sin i FPE se har ingen noe e frykte. Husk de som jobber med det der har jo hatt det pe samme meten en gang og vet hvor viktig der er sfrlig i den tiden ner en sevidt glxtter litt pe skapdxra. Tror dere som her ger under betegnelsen "Medbrxdre" ville ha stort utbytte av e delta i Fpe sine aktiviteter. Men kanskje en skulle arangere noen mxter ogse der ingen var omkledd og en kunne diskutere og snakke om ting. Og alle kunne stille pe samme vilker . Alse at en ikke behxvde e bekymre seg for at de andre skulle vfre se mye flottere og kunne se mye mere. Selv om magne bare praktiserer i det skjulte og bare tar pe et plagg eller to sen en gang i mellom se tror jeg nok at mange av disse ogse drxmmer om e kle fulstendig om e kunne ge ut i samfunnet slik. Hadde selv mange drxmmer og fantasier om dette tidligere. Og mange av disse har ne blitt virkelighet. Vel dette er noen av mine tanker rundt temaet . Heper riktig mange vil komme med inspill i saken og at skapdxrene epnes rundt om i det ganske land. Tror i allefall at det er viktig for alle e kunne fe snakke med andre i samme situasjon. Og selv om internett er flott se er fortsatt endel ting rundt bruken av Chatter osv som ikke er se enkel for de som ikke har se mye datakunskap. se enkere meter for Chatt som en kan vfre anonym og fri for admirers hadde vfrt fint i denne sammenhengen

Kaja

-- Kaja (Kaja_therese@yahoo.com), December 01, 1999.


Diskusjon om beskjeden aktivitet

Det kan vfre mange grunner til ikke e opprette konto hos Hotmail og andre som lokker med gratis email-konto. Hva gjelder Hotmail hadde jeg konto hos dem inntil de innfxrte cookie-tvang, dvs. at man ikke fikk tilgang til egen konto uten e ta imot en cookie. Dette er en typisk Microsoft-teknikk (Hotmail tilhxrer Microsoft) og jeg vil tro at dette firmaet har skjulte agendaer se det holder.

Jeg tror fortsatt at jeg har et poeng hva gjelder ersaken til at det ikke er flere i foreningen eller her i FPE-forum. Kaja har sikkert rett i at det finnes mange medbrxdre som kunne tenke seg e prxve full rulle som medsxster men man me ikke se bort fra alle de som ikke egentlig xnsker e illudere kvinne, selv om de liker e ge med kvinneklfr. Er man i tvil om dette se stikk innom www.menintime.de (selger skjxrt for menn), Tom's Cafe - www.comclin.net/tman/cafe (diskusjonsforum for menn som liker e bruke kjoler, skjxrt og andre kvinneplagg uten e ville illudere kvinner, selv om man finner alle avskygninger fra kilt-entusiaster til transseksuelle her), waveweb.innet.be/janb/skirt.html (en ihuga skjxrt-entusiast fra Belgia som legger vekt pe e se maskulin ut ifxrt skjxrt eller sarong).

FPE trenger e bli litt mer bredspektret for e fange inn de mer sjenerte medbrxdrene. Det kan jo egentlig ikke vfre noen overordnet melsetting e fe flest mulig av disse ut av skapene hvis de foretrekker e holde denne delen av sin personlighet privat. Det er flott at Kaja og Esben Benestad stiller opp i det offentlige rom og avsanner en god del av mytene omkring transvestisme. Antagelig ville det likevel vfre mest representativt om den jevne skap-transvestitt viste seg ute ifxrt et pent skjxrt og dameundertxy, usminket og uten parykk og smykker(mao. uten e legge skjul pe at han var mann). Det er jo dette som er virkeligheten for de fleste av oss.

For all del, jeg forsxker ikke e bagatellisere betydningen av det arbeidet foreningen utfxrer, eller for den saks skyld e benekte at mange transvestitter nok kunne tenke seg e ge lenger enn de for det meste har anledning til. Selv opplever jeg imidlertid at det blir beklemmende og ubehagelig dersom jeg ger for langt i retning av kvinne-effekter. Jeg har prxvd ordentlige silikonproteser og leppestift men etter en stund ble det en deprimert og tung fxlelse ut av det - det var liksom ikke meg. E valse rundt i et skjxrt eller kose seg i en silkenattkjole er derimot udelt behagelig. Det kan jeg gjxre uten e miste meg selv.

At jeg bruker et kvinnenavn som alias er en gest til skikk og bruk her hos FPE, jeg har ikke noen kvinnelig del av meg selv som har sitt eget navn. Jeg vurderte en gang e bli medlem av FPE men hadde problemer med e velge et kvinnenavn og dessuten med e gi min tilslutning til formelsparagrafen den gang. Diskuterte det med Turid Vang som ga meg rett i dette. Forster at medlemsformularet er forandret siden da.

Fram for mangfoldet - transvestisme er en salig blanding av alle mulige slags personligheter, preferanser og omkledningsgrader. Gi rom for dette her ogse - dere risikerer bare e mangedoble medlemstallet.

-- Karin (karin@tranoy.online.no), December 01, 1999.


diskusjon om beskjeden aktivitet

Fxrst vil jeg si at det er fint at andre grupper ogse deltar her.Ingenting er vel bedre en at det blir flere aktive pe alle fronter. Og vi har vel alle vere hjertesaker ner det kommer til ver mete e leve vert Transeliv. Men at gruppen som kun xnsker e ge med noen kvinneplagg og ellers oppfxre seg som mann skal vfre en se stor gruppe som en fer intrykk av her har jeg vanskelig for e forste. Og at det e bruke kvinnenavn er noe spesielt for FPE er vel heller ikke realiteten. Se bare rundt pe internett det er jo 1000 vis av transesider og alle har jo et kvinnenavn. Personlig hadde jeg problemer med e begynne e bruke kvinnenavn. og syntes det var kunstig e bruke det. Men etterhvert se har kvinnedelen i meg vokst. Og utviklet seg pe sin egen mete. Men det er jo plass for oss alle sammen her vi har jo alle noe felles selv om vi er forskjellige. Og om noen tror at FPE ikke er epen for alle grupper se er ikke det realiteten. Fpe er vel i grunnen epen for alle som har en interesse for disse sakene. Men etter 1 er og vel se det ganske mye innpe IRC kanalen se har jeg snakket med mange. Og stort sett er alle opptatt av e utvikle kvinnedelen mere ( Bli flinkere til e sminke seg ,skaffe seg,parykk,proteser,osv) Og jeg har enda til gode e snakke med noen som er redd for e bli for feminine. Selv har jeg gett fra den tiden et plagg eller 2 var nok til at jeg ne me kle om fulstendig . ellers er det bedre e la det vfre . e feks ge med strxmper eller dameundertxy under mannsklfr kan jeg absolutt ikke tenke meg. det blir feil for meg. men Karin og "Medbrxdre" meld dere inn i FPE og jobb med det som engasjerer dere. Er ikke se lett for oss andre e forste hvordan dere har det se da me dere jo komme med e fortelle oss det. Men personlig tror jeg at det er for liten informasjon om FPE og Transvestitter generelt i samfunnet se det viktgste for e xke aktiviteten er at vi kommer oss ut e forteller verden at vi faktisk er slik og er stolte av det.

Kaja

-- kaja (kajath@online.no), December 02, 1999.Diskusjon om beskjeden aktivitet

Dette var jamen et tema som fikk aktiviteten opp! :-)) (Jfr. fxrste innlegg i denne debatten). Jeg har alltid oppfattet en "transe" som en som i bunn og grunn er androgyn av natur, og som av og til vil illudere kvinnerollen ett hundre prosent. Men jeg kjenner meg ogse igjen i den maskuline varianten, altse det e ifxre seg kun et skjxrt eller annen gevant, og se kanskje ge ut i offentligheten. Muskulxse bein i strxmper og miniskjxrt er ganske lekkert, og (de ekte) damen blir ganske hypnotisert i blikket. Det er i grunnen uforsteelig at ikke (macho-) menn har begynt med skjxrt. De ville tiltrukket seg damer som fluer. :-))) Fxr jeg lot transen i meg slippe ordentlig til, hadde jeg ofte (som regel alltid) en kvinnelig gevant pe meg, og i den ville ungdomstiden erfarte jeg at det som regel var DEN detaljen jentene fxrst la merke til. Men hvorvidt en mann uten androgyn personlighet, men med en preferanse for et eller annet kvinneplagg virkelig er en transe, nei det vet jeg ikke. Men det er vel ikke vanskeligere enn at dersom man trives med e holde kontakt med fpe's Forum eller chatter, se gjxr for all del det. Hilsen Patsy

-- Patsy (patsy@operamail.com), December 04, 1999.

...pluss et tillegg

Jeg var litt for ...sjevinistisk mht. min lettbente definisjon pe en transe. Det gjelder selvsagt begge kjxnn. Jeg skulle ogse gjerne hatt en FTM-transe som god venn. Patsy

-- Patsy (patsy@operamail.com), December 04, 1999.

Transvestisme/androgynitet

Man kan godt vfre androgyn uten e vfre transvestitt. Det e ha trang til e ifxre seg kvinneklfr er ikke en nxdvendig fxlge av androgynitet. Jeg tror det som er spesielt for transvestitter som xnsker e illudere kvinne er at det feminine i sinnet har fett sin egen skikkelse istedenfor e bli integret som en del av en enhetlig personlighet.

Androgynitet er jo en blanding av det maskuline og det feminine i samme person. Hos de som illuderer kvinne skilles det feminine ut i en egen skikkelse og eksponeres i form av et rollespill. Typisk er det vel ogse at disse i sin mannsrolle er mer "mannlige" enn de fleste. Det er altse enten-eller. Hos andre er det maskuline og det feminine mer integrert. Den indre kvinne er blitt ett med den indre mann og kommer ikke fram som en egen skikkelse eller personlighet. Mellom disse ytterpunktene finnes et hav av variasjon.

Jeg tror ikke det kan vfre slik at transvestisme er en nxdvendig fxlge av en androgyn personlighet eller at androgynitet er en forutsetning for transvestisme. Det kan vfre helt andre faktorer som skaper behovet - eksempelvis et trygghetsbehov der klfrne representerer mors favn, et masochistisk behov for ydmykelse, et uttrykk for misunnelse og/eller sinne overfor kvinnen osv.

Fellesnevneren er et behov for e bruke dameklfr, hvor nxkkelordet er "behov". Har man dette behovet me det vfre berettiget e bruke betegnelsen transvestisme, enten man vil illudere kvinne eller ikke.

-- Karin (karin@tranoy.online.no), December 04, 1999.


Diskusjon om beskjeden aktivitet

Jeg ger tilbake til den opprinnelige treden: Aktiviteten pe denne oppslagstavlen. Ifxlge de statutter jeg har sett, epner FPE for alle som er transvestitt, eller er serixst interessert i transvestisme. Hvis aktivitetene da oppleves som trivelige, me det vfre greit e delta i dem - selv om man ikke er sikker pe "sin kategori." Patsy

-- Patsy (patsy@operamail.com), December 05, 1999.

Fram for stxrre aktivitet

Denne treden startet med at jeg foreslo tiltak for e senke terskelen for deltagelse her, ved e gjxre det enkelt e delta anonymt slik det f.eks. er i "Chris'Atrium". Der behxver man ikke oppgi email-adresse - det er nok med en alias. Bede "Chris Atrium" og "Tom's Cafe" er godt besxkte og diskusjonene ger ofte hett mellom de som er tilhenger av "Braveheart"-stilen og de som foretrekker full omkledning. "Braveheart"-stilen er et uttrykk for en maskulin kilt-inspirert mote (etter filmen av samme navn).

Det kjedelige med kategoriseringer er at det skaper kunstige skillelinjer mellom folk som pe mange meter har felles interesser. Med fe unntak er deltagerne i begge de ovennevnte fora primfrt interessert i e bruke kjoler og skjxrt i en slik grad at mange av dem gjxr det i full offentlighet. Det dreier seg altse om et behov som er se sterkt at de er villige til e ge i bresjen for en utvidelse av herremoten slik at det blir legitimt for menn e kle seg i dameklfr.

At det er meningsbrytning om saker og ting fremmer jo engasjement og deltagelse.

-- Karin (karin@tranoy.online.no), December 05, 1999.felles interesser

Det er selvsagt en felles interesse at noen vil utvide begrepet herremote. Virkelig bra! Fint e fe synspunkter pe det ogse i dette forumet. Fullstendig anonymitet uten email-addresse er for meg et teknisk spxrsmel uten sfrlig interesse. Hva sier webmistress? Hallo?

-- Patsy (patsy@operamail.com), December 05, 1999.

androgynitet

Min samboer sier at jeg er macho bak rattet og konkurransemenneske har jeg alltid vfrt. Jeg liker e mekke bil ogse. Pe den annen side er jeg kunstnerisk og fxlsom. Jeg er inkluderende, teambygger mer enn solospiller. Dette er altse hva jeg mener med androgynitet. Jeg synes ikke det er se gfli ner det kommer til stykket.

Ner det gjelder mine klespreferanser vet jeg ikke riktig hva jeg skal si. Det er jo noe "feminint" over det e nyte myke stoffer og lxse klfr men slikt bruker jo mannlige egyptere ogse uten at de som gruppe betraktet skal beskyldes for e vfre spesielt mer androgyne enn nordmenn. Ikke er det transvestisme heller for en Egyptisk mann e ge i sitt lands vanlige herrepekledning som jo er til forveksling lik en kjole.

Jeg har se vondt for e tro at gutter er fxdt med et naturlig instinkt for e elske dongeri, lerret og lfr. Sevidt jeg kan skjxnne er guttebabyer like avhengig av mor's bryst og myk kos som jentebabyer. Slikt trenes bort til en viss grad under oppveksten og det er sikkert derfor kvinner lever lenger.

-- Karin (karin@tranoy.online.no), December 05, 1999.


Transvestittisme/androgynitet

Tiltredes

Klem og senn Anne-Randi

-- Anne-Randi (Harikke@epost.no), January 03, 2000.


"Transeskala"

Jeg liker godt den ideen. Selv "Braveheart"-modellen (macho i kilt) innebfrer et behov for e oppleve e ge med skjxrt. Mange av de som ger inn for denne stilen ville ha slett meg ned for e si sent men jeg tror de er en slags transvestitter de og. Det finnes et vell av varianter som tilsammen utgjxr en "transeskala". Selv regner jeg meg helt klart for e vfre transvestitt selv om jeg ikke xnsker e illudere kvinne. Esben Benestad og andre har jo arbeidet med e komme fram til definisjoner og finner mange varianter. Navnet skjemmer ingen.

-- Karin (karin@tranoy.online.no), December 05, 1999.

FPE-forum

Hei Jeg har ofte vært innom sidene her og det passer veldig godt inn for meg.Jeg elsker å ikle meg dameklær, og drømmer ofte om å gå ut slik,men tør ikke.Bor på en liten plass hvor alle kjenner alle.Er opptatt med "dame ting",elsker å kle meg når jeg kan, og være dame. Jeg har lurt på hvor langt jeg egentlig er kommet....Tok en test og fikk bekreftet at jeg måtte uten tvil være dame!Oi.....Liker å få litt mer info her hvis mulig.Tusen takk for svar....snart Klem fra Trisha

-- Trisha (TrishaCD@excite.com), April 06, 2001.


Jeg er ikke "jente"

Beskjeden aktivitet? Ja, jeg ser jo av mailene at svfrt se mange her kaller seg (og hverandre) for "jenter". Jeg transer som bare det, og har gjort det i over 30 er. Men jeg har aldri fxlt meg som noe annet enn en gutt/mann, og det ville vfrt helt vilt for meg e finne pe et jentenavn som jeg skulle bruke. For jeg er ikke jente, og har heller ikke noe xnske om e bli det.

-- (oddgeir@start.no), February 13, 2000.

Moderation questions? read the FAQ