monikulmalasso

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Monikulmalassolla tehty "virheellinen kiinnitys" pitdisi poistua painamalla delete ndppdintd yhden kiinnityksen kerrallaan, ettei kaikkea tarvii aloittaa alusta.

-- Anonymous, November 26, 1999

Answers

Lisdd lassoilusta

Eikvs sitd voi myvs rajata/lassota pienissd osissa ja aina niinkuin lisdtd uutta edelliseen...tdllvin voi sddstdd sitd mukaa kun on tyyty- vdinen. Ja minusta ainakin voi pienet virheet jdttdd ja korjata niitd pikamaskitilassa kummaten ja maalaten. Mutta joup, hermoa ja hermoa toi lassoilu kysyy...

-- Anonymous, November 29, 1999

Moderation questions? read the FAQ