Se i Henne Og Besxk fra Australia

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei Alle sammen. Fikk et tips i dag fra Kristin Grxntoft i det "Det Nye" At konkurenten deres "Henne" Har en repotasje i det nummeret som et ute for salg ne som heter "Ner han blir henne". Jeg kjxpte det ne og det er en Amerikansk repotasje som er oversatt til Norsk. Og handler om Miss Veras Transeskole. Repotasjen er ok den,men synd at de ikke har kontaktet noeniFPE.Detster ikke noe i den om at vi faktisk har en forening her i Norge som kan hjelpe til. E ge pe Miss Veras skole hxres ogse veldig dyrt ut. Tror de fleste av oss greier oss like bra selv . Selv om Tips og Red alltid er Fint e ha med. Var foresten i Sandefjord i ger og Mxtte Melissa En TV fra Australia som var i Norge pe Foretningsreise. Hun hadde kontaktet bede meg og de andre som har egen hjemmeside vi Mail. Vi hadde en hyggelig kveld Pe Park Hotell og Hun Fortalte om hvordan de hadde det i sin Oransiasjon der nede og jeg fortalte litt fra Virksomheten her i Norge. Hun hadde ogse fxr prxvd e komme i Kontakt med andre pe steder hun reiste til . Men jeg var den fxrste som faktisk dukket opp. Se Om dere fer muligheten jenter til e ge og mxte noen som er her pe tur se gjxr det. Er Fint e knytte kontakter rundt om i verden. Og ogse treffe noen IRL ogse ikke bare via mail og Irc/cq.

Kaja

-- Kaja (Kaja_therese@yahoo.com), November 26, 1999


Moderation questions? read the FAQ