Bergensomredet - parykker

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Parykken er viktig for imaget. En derlig parykk tiltrekker seg enormt med negativ oppmerksomhet. Eget her er alltid mest naturlig og "passabelt," men en god parykk kan ogse se naturlig ut. Jeg ser at en stor feil de fleste transer beger (i alle fall fxrste gangen) er e kjxpe en parykk med for langt her. Grensen mellom passe og for langt her er "herfin." Her en dag prxvde jeg samme modell, med xrsme forskjeller i lengde. Den lengste fikk meg til e se ut som en brutal pengeinnkrever. Og se, en minimal innkorting av lengden, og vips: et skikkelig sexy tjei :-)))

Jeg kjenner tre parykkselgere i Bergen, som alle er kjempegreie og kyndige. Mxt opp til prxving omkledd og med make-up, da er det lettere e ta ut den rette parykken.

Salong Leik, Landes (middels til hxy prisklasse) Tronds Frisxrteam, Xvregaten (middels til hxy prisklasse) Afro Hair, Daniel Hansens gt. (Lav prisklasse, men man kan vfre heldig)

Lav pris: ca. 300 Middels: 800-1200 Hxy (og oftest best): 1200 - 2500

Patsy

-- Patsy Hermanita (patsy@operamail.com), November 19, 1999


Moderation questions? read the FAQ