Kiusallista...

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

HEI KAIKKI !!! N.S. monivalintatehtdvdt on olleet aina mielestdni kieroja, kun saa aina todella miettid mitd kysymyslauseessa oikein sanottiinkaan ja onko ilmaisu kieltdvd vai myvntdvd !!!?!!! Ja nyt ovatten laittaneet meille kuutostehtdvddn ensivilkaisulta aika pddtdsatuttavan pinon niitd... Hyvd vinkki on minusta TULOSTAA sivu ja kdydd kerralla sitten vastaa- massa kun kykenee...jos kykenee...mua ei ainakaan ohjelmamme englan- ninkieliset helppisivut pajoo lohduta...

-- Anonymous, November 15, 1999

Moderation questions? read the FAQ