kuudestunti.pdf

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Mikd mdttdd kun kuudestunti.pdf:dd lataa sivulta http://www.nikkemedia.fi/ivailu/kuudestunti.pdf niin koko aika netscape odottaa vastausta palvelimelta (on saanut yhteyden palvelimeen). Eikd anna tiedostoa. Muut sivulla olevat tehtdvdt latautuvat ihan kiltisti ilman mitddn ongelmia.

Heini

-- Anonymous, November 11, 1999


Moderation questions? read the FAQ