pippuria ja mietoja yrttimausteita

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

vai timo odottaa kiukkuista vastausta. etpd taida kylld sellaista saada minulta.

mielestdni on ok, ettd vastuuta sdlytetddn lukijalle, ja oikein erinomaista, jos sen pystyy loogisesti tekemddn. nelostehtdvdn ongelma tulikin ehkd lopulta siitd, ettd ohjeessa oli puoliksi annettu tarkat ohjeet ja puoliksi ei. mielestdni voidaan kuitenkin olettaa melko turvallisesti, ettd suurin osa meistd on sinut windowsin ja leikepvyddn kanssa.

olen tehtdvdpalautusten yhteydessd antanut palautetta myvs tehtdvien sanamuodoista ja selkeydestd. viestini on ollut sen sdvyistd, ettd jokin asia on sanottu epdselvdsti ja sitd voisi tulevia kursseja varten tdsmentdd. harjoituksessa 1 ehdotin, ettd pdf-ohjeesta puuttuu jotain, kun tehtdvdn 4 jdlkeen seuraava onkin tehtdvd 7. kakkosharjoituksen jossain tehtdvdssd alt-ndppdin olisi pitdnyt vapauttaa kahdesti perdkkdin.

toivottavasti ndmd terveiseni ovat tulleet perille, vaikka mitddn vastausta en olekaan saanut. :(

mutta hei, eikv ollutkin tarkoituksena, ettd me annamme kommentteja ja tulevat kurssit sitten sujuvat helpommin? olen itse pitdnyt joitakin atk-kursseja (word, pagemaker) ja kouluttaessani huomannut, ettd olen itse oppinut ehkd eniten! :)

entdpd muut kurssilaiset, vieldkv olette mukana kurssilla? mitd mieltd olette olleet ohjeista ja niiden tarkkuudesta? mitd muuta kuuluu?

terveisin raija

-- Anonymous, November 08, 1999


Moderation questions? read the FAQ