Hjemmesider og oppdateringer

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei Igjen Allesammen. Har ne i kveld oppdatert hjemmesiden min med nye bilder. Og det er det lenge siden jeg har gjort.Men det jeg synes er litt rart er at det liksom har stoppet opp ner det gjelder nye Hjemmesider blant norske Transer. Er lenge siden jeg har sett noen nye ne . Er det gett av moten e lage det ne eller hva er grunnen?`Synes det er interesant e lese om e se bilder av andre pe denne meten. for selv om det aller beste er e mxtes pe Treff og samlinger Gir det jo et vist intrykk av hvem en er ner en ser bilder av en. Personlig er jeg ikke noe flink til e jobbe med e lage slike se hjemmesiden min er allt for enkel. En annen ting er at jeg har vfrt 2 uker i USA og ner jeg fer bildene vil jag lage en liten repotasje om e transe i L A enten til min egen hjemmeside eller til FPE sin . Kommer tilbake til dette. Ellers se lurer jeg pe hvorfor det ikke er se stor aktivitet pe kanalen i er som for et er siden og at det ikke kommer flere nye innpe. I fjor ved disse tider var det jo noen nye hele tiden . Hvor har mange av disse blitt av og hvor er alle de som ne epner skapdxra pe glxtt og vill ut? Jeg lurer bare. kAja

-- Kaja (Kaja_therese@yahoo.com), November 07, 1999

Answers

Kjfre Kaja - ja hvorfor er det senn at ikke se mange lenger kommer ut pe nettet med sin transing? Det er vanskelig e svare pe... men en naturlig forklaring er kanskje at da vi startet FPEs internettsider og IRC kanalen #TS/TV_Norge se oppdaget alle nettranser oss med en gang. Ne er det kanskje mer vanlig at de som er nye pe nett etterhvert finner fram til oss.

Men kanskje kan det vfre andre ersaker? Har de som har funnet frem til oss gjennom nettet klart e etablere de kontakter for e treffe hverandre utenom nettet enten personlig, gjennom foreningen eller i grupper som i Drammen og Bergen? Og at behovet for e skravle pe IRC ikke er der i samme grad?

Eller har vi bare ikke se mye fornuftig e si pe kanalen lengre? I alle fall... det er opp til oss selv e delta som de vi er pe internett... skulle xnske flere turte ha hjemmesider med bilder (men ner ikke jeg har det.. hvorfor skulle noen txrre da - LOL)

Kaja - jeg vil gjerne publisere den USA-turen din som reportasje pe FPEs sider.

klem Elin

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), November 07, 1999.


hjemmeside....

For halvannet til to er siden var jeg var jeg veldig innstilt pe e lage en hjemmeside, men jeg hadde ingen gode bilder. Etterhvert fikk jeg noen brukbare bilder, men se slapp jeg opp for originale ideer. Disposisjonen "biografi - personlig ytring om TV-isme - billedgalleri" ger igjen i alle, og jeg merker at jeg ikke ser pe se mange transe-hjemmesider lenger fordi de er blitt for forutsigbare. Jeg vet at jeg selv neppe har noe originalt e fortelle verden heller. Min historie er lik "alle" andres. De derfor, hvis det skal bli aktuelt for meg e legge ut hjemmeside, me jeg fxrst fe DEN gode ideen til noe litt nyskapende. Men jeg ser at TX har en beskrivelse m/bilde av alle medlemmer, kun for de andre medlemmene. Det kunne kanskje vfre en god ide e kopiere for oss pe denne siden av kjxlen ogse? Patsy

-- Patsy (patsy@operamail.com), November 11, 1999.

Vedr. hjemmesider, bilder og orginalitet.

Noen replikker: Jeg tar forsevidt poenget ditt Patsy, men er uenig i dine premisser og konklusjon. Jeg mener man nxdvendigvis ikke behxver e vfre se veldig orginal ner man lager en hjemmeside. For poenget med e lage disse, er jo nettopp e informere om seg selv, fxrst og fremst til norske jenter  som man muligens vil treffe ved en senere anledning IRL. Slik sett mener jeg en hjemmeside kan vfre nyttig. Om man atpetil skulle ha et eget spesielt anliggende med e publisere noe om seg selv og hva man mener er viktig, er selvsagt dette bare positivt.

Ner det gjelder TX, finnes det ogse endel norske jenter der. Om det lar seg gjxre e kopiere dette til norsk virkelighet, f.eks. pe FPE-N4s sider, ... kanksje ? Dette har sikkert Elin Solheim en formening om.

Ang. bilder av seg selv, som Elin sier hun ikke txr legge ut, antagelivis av frykt for e bli gjenkjent(?), tror jeg sjansen for e bli gjenkjent er minimal.

mvh, Charlotte (http://www.geocities.com/WestHollywood/Castro/6200/index.html)

-- Charlotte Schmidt (charlotteschmidt@hotmail.com), November 11, 1999.


Bilder! :-)

Ner jeg ser pe andre transers hjemmesider, er det BILDENE jeg er interessert i. Hvordan ser sminken og "imaget" ut? Kan det vfre noen gode tips for meg selv, mon tro? Tviler ogse sterkt pe at det er mulig e gjenkjenne folk med sikkerhet pe et bilde. Jeg var avbildet flere ganger da vi drev ETM, og jeg er skresikker pe at hele min vennekrets kunne ha bladd gjennom ETM uten e reagere i det hele tatt. Jeg tror en interessant hjemmeside i dag burde invitere til en viss dialog med gjestene, fortrinnsvis om praktiske ting ved det e vfre transe. Make-up er et evig tema. Det finnes gode sider om emnet, men de er enveis. Man kan ikke fe personlige red. En slik hjemmeside kunne vfrt gxy. Kanskje DETTE var ideen jeg ventet pe? :-)) Patsy

-- Patsy (patsy@operamail.com), November 12, 1999.

Ja, ... .

Patsy, en god og spennende idi ! Jeg ser frem til at du fer noe opp e ge pe nettet !!

Charlotte

(http://www.geocities.com/WestHollywood/Castro/6200/index.html)

-- Charlotte Schmidt (charlotteschmidt@hotmail.com), December 13, 1999.Moderation questions? read the FAQ