Nyhetsbrev for transer

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Kjfre venninder - i tillegg til e redigerer disse sidene se utgir jeg ogse et nyhetsbrev som heter Transe i Norge og det kommer menedlig.

Dersom du vil abonnere pe det via epost (helt gratis) se ta kontakt med meg. Nyhetsbrevet inneholder:

- melding om ner FPEs sider pe nettet oppdateres - transenyheter fra inn og utland..

klem fra Elin

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), November 06, 1999


Moderation questions? read the FAQ