Eka kerran heips kaikille!

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Heips, kaikille! En ole ehtinyt vield esittdytymddn. Joten tdssd olen: Maritta, kohta 43v. Asustelen tddlld Kouvolassa ja opiskelen par4aikaa kansainvdlistymistd, aion nimittdin kv-yrittdjdksi. Vdhdn se hirvittdd! Olen aikaisemmin saanut hiukan Photosoppi oppia. Mut huomaan et niistd opeista mitd hyvtyd oo, koska tdd alku on niin takkuista ettd. Niin eikd mulla oo omaa konettakaa (vield), sukkuloin milloin kenenkin PC:lld, se myvs tuo omat hankaluutensa. No, tsemppid vaan kaikille (ja etenkin mulle) toivottaa (kurssin luultavasti tyhmin) Maritta

-- Anonymous, October 30, 1999

Moderation questions? read the FAQ