soittaja soittaa vaan

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

sanokaapas minua viisaammat miksi tdssd nelostehtdvdssd en saa niitd pilvid taustalle. Yrittdnyt olen montakin kertaa ja aina vain se soittaja sinne hatunsa kera sinne pomppaa. Mitdhdn olisin unohtanut?

-- Anonymous, October 30, 1999

Answers

Re: soittaja soittaa vaan / raija

tehtdvdssd on tdssd kohdassa pieni puute. siind pyydetddn valitsemaan koko pilvikuva (ctrl + a), mutta on unohdettu mainita, ettd se pitdd myvs kopioida (ctrl + c).

viimeksi kopioimasi objekti on juuri soittaja, ja koska mitddn muuta ei ollut sen jdlkeen kopioitu, se soittaja tulee aina vaan.

terveisind kurssin vetdjille: lisdtkddpd seuraavaan painokseen pilvien kopiointikin.

terveisin raija

-- Anonymous, November 01, 1999


Moderation questions? read the FAQ