Look to "Tjejsnack"

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hvorfor har ikke denne chatten samme aktivitet som "tjejsnack?" De har ca. 30 innlegg pr. dxgn!!! Tjejsnack kan virke veldig sfr. Mange temaer har sikkert pegett i erevis. Skal man ge ut bare i mxrke, eller ogse i fullt dagslys? Litt sfrt, tilsynelatende. Men hvorfor har de 30 innlegg pr, dxgm, og vi ett pr. 30 dxgn???? Patsy

-- Patsy Hermanita (patsy@operamail.com), October 26, 1999

Answers

FPE-forum blir hva dere bruker det til..

Vi fxrst og fremst si at dette forumet burde vfre like mye verdt e bruke som IRC - riktignok se varierer oppmxtet der mye for tiden (har selv ikke i samme grad som fxr muligheter til e vfre online). Men ner det gjelder lag pe IRC - se er det ikke noe stor problem om folk bruker samme server da..

Men i alle fall... skriv det dere har lyst til her - men det er kjempefint om dere fxlger tredene liksom i stedet for e starte nye trerder ner dere fxlger opp en diskusjon. Det gjxr dere lett ved e bruke funksjonen "post reply to this one" ner dere vil svare pe et innlegg.. da kommer de i en logisk rekkefxlge..

klem fra Elin

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), November 06, 1999.


Komentar til Look til Tjeisnakk

Hei Ville bare si at jeg er litt enig med Patsy om at det er litt liten aktivitet her. Tror meten denne er laget pe er litt for omstendelig og da bruker en den ikke pe samme mete som Tjeisnakk. Me liksom vfre at en virkelig har en sak en vil ta opp for at en setter den inn her. Hadde en heller hatt en lik Tjeisnakk pe FPE siden tror jeg flere ville skrive inn sme ting der om noe har skjedd eller en er optatt av noe. Men har diskutert dette med andre pe kanalen og det virker som endel synes meten denne er pe er bedre og vil ha den slik. Og det er kanskje litt smak og behag hva en synes passer best. Det som er synd pe Tjeisnakk er den dumme krangelen mellom noen TS er og andre TV er ner det gjelder definisjoner. Og den synes jeg er helt tepelig og forsurer miljxet der. Vel det var bare litt om hva jeg mente opm dette. Kom foresten akurat hjem etter 2 uker i USA og derav 1 og en halv dag Som Kaja i L A. "Morro":-)) Men forteller mer om det siden

Kaja

-- Kaja (kaja_therese@yahoo.com), November 03, 1999.


tjejsnack...etc

Jeg har ogse holdt meg unna tjejsnack fordi krangelen ofte virker "disgusting." Men denne helgen var jeg i Stockholm og traff noen av kamphxnene sammen pe Brassiere Stuket, og da fikk jeg inntrykk av at alle deltakerne trives pe tjejsnack likevel. Det bxlger vel opp og ned litt, og er kanskje ikke alltid se dxdelig alvorlig ment. Skriftlige uttrykk virker ofte mye "sterkere" enn hvis man sier det samme face to face. IRC er litt trettende pga. lag'en, og dessuten synes jeg dette evindelige "hei, hei, hei, ha det, ha det, ha det, natta, natta, natta" er litt kjedelig ogse. Det hadde derfor vfrt fint e ha en bulletin board som et alternativ. Kaja Therese har gitt oppskriften: skriv noe dagligdags, enkle kommentarer, selv om det ikke er noe "tema." Da burde aktiviteten ta seg opp. Jeg skal hive meg pe i kveld, hadde jeg tenkt. Patsy

-- Patsy (patsy@operamail.com), November 05, 1999.

Moderation questions? read the FAQ