Syysterveiset....

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

HEI KAIKKI !!!Tuntuu keskustelu tddlld "rauhoittuneen" ndin lokakuussa ...mutta olisi ihan hauska lukea kuinka vdelld menee ??!!!?? Mulla on ollut vdlilld tvissd niin kiire (tdd kurssinikdynti perustuu tyvaikaan ja paikkaan)ettd photoshoppailuun ei ole ollut aikaa ja nyt taas hieman helpottaa. Kaikken eniten mulla on ollu ongelmia, kun tehtdvdt on suomalaisilla kdskyilld ja tdd meiddn on englantilaisilla, joten etsi etsi ja mikd hippura voi olla esim. kertova englanniksi... arvaa tuleeko heti mieleen niiku kertomus yms. eikd niiku matemaattinen kertova ilmaisu???!! NO, kylld tdd tdstd...entds muilla ????

-- Anonymous, October 21, 1999

Answers

Kohtuullisen hyvin menee, kun on hieman aikaisempaa kokemusta PS:sta. Nelostehtdvd kylld piti tehdd kahdesti, kun tasot sekosi ja ei ollut vdlitallennuksia tehty...

-- Anonymous, October 21, 1999

Moderation questions? read the FAQ