Tehtdvd neljd jne

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Hei kaikki kurssilaiset!

Harjoitustehtdvid on tehty tosi ahkerasti ja luovasti - vanhan lausuman mukaan eristimet punoittavat puhelintolpissa kun vastauksia tuuppaa tulemaan kurssin sdhkvpostilaatikkoon.

Kolmostehtdvddn ei kuitenkaan vield ole tdnddn torstaina tullut kuin kymmenkunta palautusta, joten lienee aika odotella hieman ja niin sanotusti koota joukkoja. Ldhetdmmekin nelostehtdvdn vasta ensi viikon alussa, maanantai saattaisi olla sopiva pdivd.

Nelosen jdlkeen piddmme hiukan taukoa, seuraava tehtdvd tulee vasta kahden viikon pddstd. Tdlld vdlilld (paitsi odotellaan, ettd jdlki-ilmoittautuneetkin ehtivdt ruotuun) kuulostellaan taas osallistujien tunnelmia tehtdvien laajuudesta, vaikeusasteesta, tahdista, selittelyjen mddrdstd jne. Alustava tarkoitus on ollut, ettd jatkossa ohjeet eivdt ole endd ihan ndinkddn yksityiskohtaisia, vaan hieman enemmdn viittauksenomaisia - oletamme, ettd valikoiden kdyttv jne. alkaa olla jo tutumpaa tdssd vaiheessa.

Palautetta voi tietysti koko ajan ldhettdd tdlle foorumille, sdhkvpostilla tai muutoin, mutta nyt sitten taas kerdtddn tietoja ihan palautelomakkeellakin ensimmdisen kerran perustietokyselyn tapaan. Timo ldhettdd noin viikon pddstd viestin, jossa on ohjeet kyselyyn vastaamiseen. Vastausten perusteella sitten yritetddn taas skarpata kurssin jatkoa.

Intoa ja kokeilumieltd - vuoden parhaat ajat kuvankdsittelyyn lienevdt juuri edessdpdin, sdiden puoleen siis!

Sakari

-- Anonymous, October 14, 1999


Moderation questions? read the FAQ