Bonjour! Terve! Hej!

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Hdr kommer dnnu en ny kursdeltagare! Olen 36-vuotias vuorotteluvapaalla oleva opettaja ja asun nyt ainakin 12 kuukautta eteenpdin tddlld eteldranskassa Bordeaux:ssa. Aion jatkossa kirjoittaa ruotsinkiellelld - toivottavasti ymmdrrdtte!

Att fe internetanslutningen att fungera hdr i Frankrike visade sig vara svert, men nu dr dntligen alla parametrar rdtt. Ddrfvr blir nu min kursstart ordentligt fvrsenad, men e andra sidan har jag rdtt bra med tid att hinna i fatt er andra, ledig som jag dr! Fattas nu bara att fe CD-stationen att fungera efter flytten, se att jag kan kvra Photoshop-programmet ndr det kommer...I frdmmande land och fe frdmmande ort dr allt rdtt krengligt. Jag hoppas pe det bdsta och ser framemot att snart komma igeng!

Hdlsningar till er alla andra! Skvn hvst och Au revoir! Monica

-- Anonymous, October 05, 1999


Moderation questions? read the FAQ