Hjemmeside addresse

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei Mikael her igjen,jeg glemte vist e legge igjen URL'n til hjemme siden,litt susete i hode.

http://www.zyworld.com/De_Angelo/Transeksuell.htm

-- Mikael (De_Angelo@zyworld.com), October 05, 1999


Moderation questions? read the FAQ