transer i litteraturen

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Et annet sted pe disse sidene fant jeg anbefalinger om to krim-romaner med transer i sentrale roller: "Dxden er deres hyrde" av Tor Edvin Dahl og "Sommerfugleffekten" av Pernille Rygg. I "Dxden er deres hyrde" opptrer Roger/Rosalinde. Dessverre mistenker jeg forfatteren for bare e ha brukt en vulgfroppfatning av transer som kulisse for e sprite opp storyen litt. Skikkelsen er hul, grunn og malplassert. Dahl vet nok ikke noe om transer.

I "Sommerfugleffekten" er det et atskillig mer engasjert eksempel pe e beskrive en fargerik, utenomvanlig person. Men det er nok ingen typisk transe dette heller. Benny har riktignok giftet seg i strutteskjxrt, men det gjxr ogse Brann-supportere ner de har fett nok Hansa-pils e drikke. Kvalifiserer neppe for betegnelsen 'transe.'

Av de to bxkene syntes jeg "Sommerfugleffekten" var den suverent beste. Forholdet mellom den litt bumsete kvinnelige hovedpersonen og den utagerende bifile typen med en hang til 'drag' var interessant. Likevel var ogse Benny mest en kulisse. Kriminalromanen ville vfrt eksakt den samme uten ham. Kanskje Pernille kunne utdype temaet i sin neste bok (hvis hun leser dette?). Hilsen Patsy

-- Patsy Hermanita (patsy@operamail.com), October 04, 1999


Moderation questions? read the FAQ