Acrobat, varoitus!

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Ainakin muutama osallistujista oli tvrmdnnyt seikkaan, josta jossain viestissd jo varoiteltiinkin: jos koneessa on ollut ennestddn Reader 3.0 ja sitten on asennettu 4.0, ei sitd vanhempaa pidd poistaa jollei aio asentaa 4.0:kin uudelleen. Ohjelmat kdyttdvdt joitakin yhteisid tiedostoja, ja vanhemman poistaminen lopettaa uudemmankin toiminnan. No, ainahan 4.0:n voi asentaa uudelleen. Tulostus on niin paljon skarpimpaa, ettd uusi verisio kannattaa kylld asentaa.

-- Anonymous, October 03, 1999

Moderation questions? read the FAQ