kysymyksid piisaa...

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

HEI ! Ihmettelen, ettd ndin kun jo toinen tehtdvdpakettikin on jo tullut... niin saako sitd palautetta/vastauksia siitd ensimmdisestd ??? Onko opettaja-parkamme ottaneet niin kauheen urakan, jottei meinaa ehtid kun meitd on ndin monta?(kuinkas monta meitd onkaan?)

-- Anonymous, October 01, 1999

Answers

Aikamoinen tehtdvd, juu.... Kaikille, jotka ovat esittdneet jonkinmoisia kysymyksid tai muita toiveita tehtdvdn palautuksen yhteydessd, on tarkoitus vastata - harmi, jos postisi on lipsahtanut kdsiteltyjen laatikkoon ilman sitd. Automaattisesti ei kaikille ole ldhetetty mitddn viestid - monillehan ndmd ekat tehtdvdt ovat melko tuttuja ja helppoja (toiseenkin tuli eka palautus alle tunti tehtdvien ldhettdmisen jdlkeen). Tehtdvdt muuttuvat hiljalleen mutkikkaammiksi alun jdlkeen, ja samalla tehtdviin tulee avoimempia osioita, joihin joutuu keksimddn omia ratkaisuja. Niihin sitten annetaan palautettakin jdrjestelmdllisesti kaikille, ovathan ideat hiukan toisistaan poikkeavia. Mutta: kysyvdlle vastataan ja kolkuttavalle avataan... Kokeilkaa ihmeessd ohjelman toimintoja tehtdvdd laajemmaltikin, ja jos kummia tulee vastaan, niin etsitddn ratkaisuja porukalla.

Niin, montahan teitd on... melkein 60!

Sakari

-- Anonymous, October 03, 1999


TDD TOTELLA TAHTOIS PALAUTTEEN/VASTAUKSET KYSYMYKSIIN EKOISTA TEHTDVISTD (ja tokista ) !!!!Ainahan se olis kiva tietdd menikv oikein ja kun muistelen jotain kysyneenikin !!! P L E A S E

-- Anonymous, October 05, 1999

Moderation questions? read the FAQ