Tervehdys vield !

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Moi,

Tddlld vield yksi mattimyvhdinen. Olen 37 v. metsdmies pohjanmaalta ja tyvkiireet ovat lykdnneet aloittamistani. Olen harrastellut valokuvausta, mm. viime viikon Skotlannin metsissd, mutta niistd kuvista ei tarvitse onneksi endd vdlittdd, kun valokuvaamo tuhosi kolme rullaani kehityksessd... Omistan HP:n Photo Smart -skannerin ja tyvpaikallani olen joutunut satunnaisesti sdhlddmddn P:Shop 4.0 -ohjelmalla. Nyt tarttis saada tolokumpaa oppia, jotta voisi hyvdyntdd laitteita paremmin.

tv. Ari k

-- Anonymous, September 30, 1999


Moderation questions? read the FAQ