Tokat tehtdvdt

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Toinen tehtdvdpaketti on ldhtvvalmiina sdhkvpostilaatikon luukulla. Odottelemme kuitenkin vield hetken ensimmdisen kierroksen palautetta. Useilla opiskelijoilla on ollut hankaluuksia sdhkvpostin kanssa (tai pdinvastoin), ja kaikki eivdt ole saaneet tehtdvid yhtdaikaa - kaikki eivdt ollenkaan avauskelpoisia tiedostoja. Mukana on myvs muutamia jdlki-ilmoittautuneita. Tdtd kurssia ei tietenkddn tarvitse kdydd tasajalkaa, jokainen voi periaatteessa edetd omaa tahtiaan. Ohjaajat eldttelevdt kuitenkin illuusiota, ettd useampi osallistujista pddsee tavoitteeseen, tehtdvdn 12 loppuun, kun yritdmme hdtistelld ihmisid ldhelle suunnilleen samaa aikataulua. Tdmd ei tietenkddn tarkoita, etteikv myvhemmin ilmoittautuneet tai ohjelman saaneet voisi tulla perdssd ilman turhia suorituspaineita.

Eka tehtdvdkokonaisuus on imaistavissa myvs nettisivultamme www.nikkemedia.fi/ivailu/photoshop.htm Lyhyt kdyttvohje sille: klikkaa linkkid hiiren oikealla (=oikeanpuoleisella, tdssd) ndppdimelld, valitse talleta linkki nimelld - save link as... ja korjaa tarvittaessa ehdotettu hakemisto haluamaksesi. Tulostele tai katsele sitten tavalliseen tapaan Readerilla. No, toimiihan se niinkin, jos kerran Reader on koneessasi, ettd klikkaat vasemmalla ndppdimelld tiedoston auki.

Sakari

-- Anonymous, September 29, 1999


Moderation questions? read the FAQ