Ldhiopetustakin?

greenspun.com : LUSENET : Photoshp : One Thread

Tdlle kurssille ei alunperin ole suunniteltu minkddnmoista tapaamista tai paikan pddlld tapahtuvaa opetusta. Opiston esitteessd ollut (hallintotietokoneen keksimd) aika ja paikka houkutteli paikalle muutaman opiskelijan. Osin tdstd(kin) syystd on tullut puheeksi mahdollinen tarve harjoitella joskus oikein koululuokassa vanhaan hyvddn malliin.

Monet osallistujista ovat varmaankin ihan tyytyvdisid askarrellessaan koti- tai tyvkoneen ddressd, mutta, mehdn tietysti koululla olemme niin joustavia ettd. Jos jonkinmoinen joukko osallistujia niin haluaa, niin jdrjestdmmehdn me opetusta koulullakin, ainakin muutaman kerran.

Ldhiopetukseen osallistuminen ei mitenkddn ole vdlttdmdtvntd - perusajatus on edelleen se, ettd kaikki toiminta tapahtuu sdhkvpostilla. Maanantai-iltojen harjoitukset olisivat ldhinnd kertauksen tai lisdharjoituksen luonteisia niille, jotka tuntevat itsensd epdvarmoiksi ohjelman parissa ja kaipaavat tukea ja ohjausta "kddestd pitden".

Ensimmdinen kerta on maanantaina 25.10 klo 18 ja paikka sitten Tikkurilan lukio. Siis esitteessdkin ollut aika ja paikka. Halukkaat ilmoittautukoot sdhkvpostilla johonkin ohjaajien osoitteista.

Sakari

-- Anonymous, September 29, 1999


Moderation questions? read the FAQ