Vennlige butikker

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Det er bare unntaksvis i dag e stxte pe u-vennlig personale i butikker. Men det er alltids noen som er mer positive enn andre, og det kommer kanskje mye an pe ekspeditxrenes egne holdninger. Tildeldigvis oppdaget jeg for en stund siden at bukser av merket C-girl satt som sprayet pe hoftene, og disse selges (i min by) av kjeden Pop In. Derfor har jeg vfrt innom 3 forskjellige Pop In butikker i det siste, og servicevennligheten har vfrt veldig stor i alle tre. Jeg fxler meg riktig velkommen i disse butikkene. Jentene foresler aktivt hva som kunne tenkes e passe, kommenterer nxkternt og hjelpsomt, og er bede proffe og greie. Har ogse hatt gode erfaringer med Bik Bok. Disse to kjedene har til felles at betjeningen er ung, og unge folk i dag tar transer som en selvfxlge. Transer hxrer med i den yngre generasjonens verdensbilde. Patsy

-- Patsy Hermanita (patsy@operamail.com), September 27, 1999

Moderation questions? read the FAQ